N-VA Lede teleurgesteld over vaag en weinig ambitieus meerjarenplan

kim van cauterenN-VA teleurgesteld over vaag en weinig ambitieus meerjarenplan

Op de voorlaatste dag van 2013 stelde de meerderheid eindelijk haar meerjarenplan voor. N-VA is teleurgesteld maar niet verrast dat de plannen vaag zijn en er opnieuw een gebrek aan visie is. Kortom, een verderzetting van het voorbije jaar.

Kim Van Cauteren, fractieleider: “een jaar lang werden onze vragen naar het geplande beleid afgewimpeld met als opmerking dat we ze zouden vernemen in de meerjarenplanning. Het beleid van het voorbije jaar kan gezien worden als ad hoc beleid: er wordt een probleem gedetecteerd en opgelost, zonder algemene visie, zonder een degelijke planning. Wat we zien in de meerjarenplanning en de beleidsdoelstellingen die werden vooropgesteld is eigenlijk een verderzetting van dit ‘beleid’. Er zit geen visie achter. Alles blijft vaag. Er wordt niets gemotiveerd. De plannen die er zijn, zijn zaken die al jaren op de agenda staan. Het is gewoon niet goed genoeg!”

Democratisch deficit

We begrijpen dat de nieuwe manier van werken, namelijk de Beheers- en Beleidscyclus (BBC), heel wat voorbereiding en opleiding vroeg. Maar het resultaat is niet wat we gehoopt hadden.

An Van Wesemael, begrotingsspecialiste: “Er zijn kansen laten liggen. Waarom worden er geen inspanningen geleverd om op een serieuze manier te besparen? Het enige dat op de agenda staat zijn belastingverhogingen – op alle mogelijke manieren denkbaar – en het invoeren van maar liefst 6 nieuwe belastingen! De meerderheid koos er daarnaast voor om slechts één prioritaire doelstelling te kiezen, namelijk de heraanleg en het onderhoud van de wegen. Dit wil zeggen dat ze driemaandelijks aan de gemeenteraad moet rapporteren over slechts 20,50% van het totale budget. In 2015 daalt dit zelfs naar 13,4%. Over 86,6% zal de gemeenteraad dus nooit iets vernemen. Dit getuigt niet van een transparant beleid.”

Jan Lievens, BBC-specialist vult aan: “Er hangen heel wat verplichtingen vast aan het opstellen van de BBC, bv het opstellen van een omgevingsanalyse. We hebben vooral het gevoel dat deze werd opgesteld als verplicht nummertje, zonder er conclusies aan te verbinden. Eigenlijk verbaast het ons niet dat er slechts één prioritaire beleidsdoelstelling gekozen werd. Nochtans waarschuwde de Vlaamse regering hiervoor: ‘Als een bestuur een te klein aantal prioritaire beleidsdoelstellingen opneemt, bemoeilijkt het de democratische werking van de gemeenteraad.’ Hiermee zet de meerderheid haar slechte gewoonte verder om zo weinig mogelijk informatie te geven en wordt de gemeenteraad buitenspel gezet.”

Geen visie op wegen en ruimtelijke ordening

Greet Van Lierde, lid van de commissie patrimonium en ruimtelijke ordening: “Het is een terechte bezorgdheid om de energie-efficiëntie van het gemeentelijk patrimonium te verbeteren. Dit was immers ook een van de N-VA voorstellen om te besparen. En ook veiligheid moet steeds een prioriteit blijven. Jammer genoeg hebben we ook hier het raden naar over hoe dit zal aangepakt worden.”

Marike Godefroit, lid van de commissie verkeer en ruimtelijke ordening vult aan: “Ook bij ruimtelijke ordening en verkeer is dit het geval. Het is uiteraard terecht dat het wegennet gekozen wordt als prioritaire doelstelling. Maar de wegen die worden opgesomd staan al jaren gepland. Wat met de vele andere wegen die dringend aangepakt moeten worden? Wat met de vele ontbrekende fietspaden? Waar blijft de prioriteitenlijst? Daarnaast verbaast het ons ook dat er geen visie ontwikkeld werd op de middenstand, alhoewel het hoog tijd is dat hier iets ondernomen wordt. De heraanleg van de markt en een nieuw mobiliteitsplan zijn de ideale aangrijpingspunten om een kernversterkend programma uit te werken over de beleidsdomeinen heen. De lokale economie, de mobiliteit in Lede centrum, de ruimtelijke ordening en dus de leefbaarheid van Lede gaan hier hand in hand maar blijkbaar durft men in het schepencollege niet over de muurtjes te kijken..”

Verenigingen dupe van verbeterde infrastructuur

Daniël Van Kerckhove, gepokt en gemazeld in het cultuurbeleid reageert met gemengde gevoelens op de voorstelling van het meerjarenplan. “We hebben een relatief goed uitgewerkt cultuurbeleid. Daar staat wel tegenover dat de kostprijs voor verenigingen om in de gemeentelijke zalen activiteiten te organiseren enorm zal stijgen. Nu we eindelijk goede infrastructuur hebben, verdubbelen de prijzen. Verenigingen hebben het tegenwoordig al zo moeilijk, zij worden immers op allerlei manieren getroffen door de crisis: mensen kunnen zich minder permitteren, sponsors worden minder gul en nu drijft ook de gemeente de prijs op. N-VA gaat niet akkoord met de pure marktlogica die hier gehanteerd wordt: bij een gemeente moet dienstverlening en ondersteuning van het lokale verenigingsleven vooropstaan, niet de winst!”

Conclusie

In tegenstelling tot de meerjarenplanning en –begroting van het OCMW is dit een zwak document. Door uit te blinken in vaagheid staan we nu even ver dan een jaar geleden. Er zal na dit eerste jaar van de legislatuur niets veranderen: in plaats van het gevoerde beleid te evalueren zullen we telkens opnieuw moeten vragen naar de plannen. Er is een totaal gebrek aan visie. Het blijft bij ad hoc besturen. Hieruit blijkt ook dat dit een verdeelde coalitie is want van samenwerking is weinig sprake. Het was bovendien stuitend dat niemand van de meerderheid – noch de schepenen, noch de fractieleiders – de moeite deed het beleid te verdedigen. We zijn echt teleurgesteld. Dit is een gemiste kans.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here