1500 extra werkloze onderwijzers in 2013

schoolEn toch is er een tekort aan leerkrachten

Vlaams Volksvertegenwoordiger Peter Gysbrechts vroeg de cijfers op van niet werkende werkzoekenden met een gewenste job als leerkracht. De resultaten tonen een opvallende stijgende trend. “Waar vorig jaar 7.115 mensen een job in het onderwijs wel zagen zitten, is dat een jaar later gestegen naar 8.787,” zegt Peter Gysbrechts. “Het beroep van leerkracht spreekt dus meer mensen aan en dat is goed. Tegen 2020 zullen we meer dan 18.000 nieuwe leerkrachten nodig hebben.” Opvallend is wel dat in dezelfde periode het aantal werkzoekende leerkrachten ook steeg van 4.453 naar 6.013.

Peter Gysbrechts: ”We concentreerden ons op de cijfers van eind september in 2013 en 2012. Op dat moment zijn de meeste vacatures in het onderwijs ingevuld en kunnen we een eerlijke vergelijking maken. De resultaten waren ronduit schrikwekkend. In 2012, eind september, waren er 4.453 unieke personen die effectief over een onderwijsdiploma beschikten en werkloos stonden ingeschreven bij de VDAB. Eind september 2013 zijn dat er al 6.013. Dergelijke sterke stijging wil zeggen dat het beroep van leerkracht in de lift zit in crisisperiode, maar met slechts 276 vacatures bij diezelfde VDAB ook zorgt voor een enorme toename van werkloze onderwijzers.”

Geen tekort en toch een tekort

Op basis van deze cijfers beweren sommigen dat er geen lerarentekort is. “Dat is onjuist,” zegt Peter Gysbrechts. “Momenteel is er geen sprake van een algemeen tekort aan leerkrachten, maar toekomstgericht zijn die 6.000 werkloze leerkrachten te weinig om alle schoollopende kinderen te onderwijzen. Dan zullen we naar meer dan 18.000 nieuwe leerkrachten op zoek moeten gaan tegen 2020.”

Bovendien wijst Gysbrechts erop dat het lerarentekort een flexibel gegeven is. “Einde september zijn alle functies ingevuld, maar einde december slagen veel scholen er al niet meer in om voor specifieke vakken een vervanger te vinden. Het gaat vaak om vakken zoals wiskunde en fysica. Ook probleemscholen vinden moeilijk vervangers omdat ze een slechte reputatie hebben. En uiteraard speelt de geografische ligging ook een rol. Een leraar uit Limburg kan moeilijk les gaan geven in een school in stad Antwerpen.”

De tekorten op korte termijn zijn dus net zo reëel als op lange termijn. “Het is daarom ook onbegrijpelijk dat op dat moment meer dan 6.000 leerkrachten in de werkloosheid zitten. Minister van werk, Philippe Muyters, en de VDAB moeten dringend een tandje bijsteken. Herscholen, extra opleidingen, herlokalisatie, begeleiding van werklozen,… De minister en de VDAB schuiven de problematiek in de nek van de regio’s. Volgens hem moet er regionaal naar oplossingen gezocht worden. Maar het is wel de VDAB, waar hij verantwoordelijk voor is, die de samenwerkingsverbanden moet opstarten. Voorlopig is dit enkel nog maar in Antwerpen gerealiseerd,” zegt Gysbrechts.

Beroep aantrekkelijker maken voor probleemvakken

Daarnaast is het de taak van minister Smet om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. De vlakke carrière en de middelmatige verloning zorgen voor een selectief publiek dat graag in het onderwijs werkt. Peter Gysbrechts: ”Met de juiste maatregelen zullen we die 18.000 nieuwe leerkrachten vinden. Maar dan moeten ze wel genomen worden. Ik merk dat in de commissie Onderwijs de minister hierover al meermaals geïnterpelleerd is, maar zoals vele andere belangrijke dossiers wordt ook dit door de Vlaamse regering over de verkiezingen heen getild. Daarnaast zou ik de minister oproepen om meer praktijkgericht te werken en het beroep vooral voor de moeilijke vakken aantrekkelijker te maken om de tekorten op korte termijn weg te kunnen werken.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here