Buitenlandse artsen in België: Recht op kwaliteit voor patiënt staat centraal

dokterBuitenlandse artsen in België: “Recht op kwaliteit voor patiënt staat centraal”

Het Minderhedenforum klaagt vandaag aan dat er te weinig buitenlandse artsen effectief erkend en werkzaam zijn in België door te strenge regels. Ze stellen tevens dat de erkenning van buitenlandse artsen het artsentekort in België bij bepaalde specialismen zou kunnen compenseren. Voor senator Louis Ide is het niet meer dan logisch dat de overheid ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd.

Senator Louis Ide: “Om in België erkend te worden als arts, moet er inderdaad aan een aantal regels worden voldaan. Zo wordt er o.a. onderzocht of het diploma van de buitenlandse zorgverlener gelijkwaardig is aan het Belgische diploma en wordt bekeken of de opleiding die de zorgverlener in het buitenland genoot dezelfde kwaliteit garandeert als de opleiding in België.”

Deze regels lijken misschien streng, maar het is belangrijk dat hier effectief aan voldaan wordt.

Ide: “Onze overheid dient namelijk rekening te houden met het individueel belang (de buitenlandse aanvrager) maar ook, en zelfs belangrijker, met het algemeen belang (de volksgezondheid). We stippen ook aan dat als je als ‘Belgische’ arts bijvoorbeeld in de USA wil aan de slag gaan als arts, je verplicht bent te slagen in het ‘Amerikaans’ examen die peilt naar al de opgedane kennis in de ganse studie geneeskunde (dus gaande van biochemie tot chirurgie, of fysiologie, tot interne geneeskunde).”

Patiënten in België en patiënten in het algemeen hebben namelijk overal recht op kwaliteit.

Ide: “De huidige regels moeten dan ook vermijden dat er artsen aan het werk worden gesteld in onze ziekenhuizen die die kwaliteit niet leveren.”

Tekorten
De erkenning van buitenlandse artsen koppelen aan het tekort aan artsen in bepaalde specialismen, gaat evenmin op.

Ide: “Het tekort aan artsen in bepaalde specialismen heeft veelal te maken met het feit dat men geen helder zicht heeft op wie, wat, hoeveel en waar doet binnen de gezondheidszorg. Al jaren pleit ik voor een kadaster, zodat we dit alles in kaart kunnen brengen. Maar tot op heden is dit nog niet het geval. Naar alle waarschijnlijkheid zal er een tekort zijn aan huisartsen, hematologen, psychiaters, geriaters… Niet toevallig de specialismen die leven van de minder financieel aantrekkelijke intellectuele acte. Het plotseling sneller erkennen van buitenlandse artsen zal dit probleem bijgevolg niet stoppen.”

Cijfers
Ten slotte blijkt uit cijfers, verkregen via parlementaire vragen aan de minister, dat de erkenning van buitenlandse zorgverleners niet geminimaliseerd mag worden. Zo werd in 2011 91% van de aanvragen tot beroepserkenning door buitenlandse zorgverleners (zowel zorgverleners met EU-diploma als niet-EU-diploma) effectief toegekend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here