Schepen Casaer kop van Jut tijdens vergadering Samen voor Mobiel Erembodegem

dylanDe bewoners uit Erembodegem, “Samen voor Mobiel Erembodegem” hielden afgelopen vrijdag 13/12/2013 een tweede bewonersvergadering. De bedoeling van deze vergadering is het aan de kaak stellen van de pijnpunten binnen hun gemeente wat betreft het sluipverkeer, sluipparkeren, onveilige verkeersinfrastructuur, een gevaarlijke schoolomgeving enz.

De genodigden waren : schepen Ann Van De Steen (Openbare Werken, SP-A), schepen Dylan Casaer (Mobiliteit, SP-A), Geert Verdoodt (SP-A) en Luc Van Lierde (mobiliteitsexpert van Groen).

Ondanks het gure weer daagden een 150 bezorgde en verontwaardigde buurtbewoners (een volle zaal) op.

De organisatie begon met het overlopen van alle aandachtspunten: sluipverkeer, sluipparkeren, onveilige verkeersinfrastructuur, gevaarlijke schoolomgeving en een gebrek voor de bewoners vanwege het stadsbestuur.

Vervolgens werden een aantal suggesties gedaan om dit alles te verbeteren.

Ann Van de Steen reageerde met te stellen dat het stadsbestuur op de hoogte is van deze situatie en kondigde aan dat er de komende jaren heel wat wegenwerken gepland staan in Erembodegem : het verhogen en vernieuwen van de Denderbrug, het aanpassen van de aangrenzende straten aan de nieuwe brug, heraanleg van de Hogeweg, heraanleg van de Rooms-Hofstraat en de Keppestraat in 2018. Ze kondigde tevens de onteigening aan van een 5-6-tal woningen in de Keppestraat, onteigeningen die sowieso in elk plan zouden moeten gebeuren. Ze besloot haar betoog met erop te wijzen dat het stadsbestuur en de inwoners geen tegenstanders- maar medestanders zijn om dit probleem aan te pakken.

Dylan Casaer stelde zijn visie, op het Erembodegems mobiliteitsprobleem, voor en wees nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. Verder stelde hij dat het CBS wacht op het resultaten van het studiebureau Mint om verdere stappen te ondernemen. Samen met Geert Verdoodt verdedigde hij het proefproject van de Alfons Van De Maelestraat. Toen Mr Casaer de vraag, tot tweemaal toe, omzeilde waarin er meer duidelijkheid werd gevraagd omtrent de geplande onteigeningen verlieten een aantal mensen, uit protest, de zaal.

Luc Van Lierde wees erop dat de bewoners, als inwoners en belastingsbetalers, recht hebben op een veilige woon-, school en leefomgeving. Een betoog waarmee hij applaus oogstte.

Naar aanleiding van deze vergadering vraagt Samen voor Mobiel voor Erembodegem aan het stadsbestuur om met onmiddellijke ingang de volgende maatregelen te nemen :

· het verbieden van doorgaand zwaar vrachtverkeer

· het implementeren en uitbreiden van de bestaande Blauwe Zone, met een betaalbare of zelfs gratis bewonerskaart.

· laten naleven van beide bovenstaande maatregelen door de lokale politie

· duidelijkheid geven omtrent de geplande onteigeningen voor 31 januari 2014.

· Het beëindigen van de proef m.b.t. de Alfons Van De Maelestraat tot er een duidelijk en allesomvattend plan op tafel ligt.

Het is de overtuiging van Samen voor Mobiel Erembodegem dat deze maatregelen, die geen infrastructuurwerken vereisen, snel en goedkoop kunnen doorgevoerd worden en het zou vanwege het stadsbestuur een eerste teken zijn dat het welzijn van de Erembodegemse bewoners en handelaars centraal staat in het zoeken naar een oplossing voor het lokale mobiliteitsprobleem.

erembodegem

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here