Sp.a-voorzitter Bruno Tobback wil kleine gemeenten laten fuseren

Bruno TobbackGrotere gemeenten efficiënter en goedkoper

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback heeft er zaterdag voor gepleit om kleine gemeenten te laten fuseren. Dat idee is niet nieuw, Voka lanceerde dit idee al in 2012 naar aanleiding van de lokale verkiezingen. Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, reageert tevreden: “We zijn blij dat de Sp.a ons idee oppikt, hopelijk volgen de andere politieke partijen.”

Tobback gaf zaterdag op een Sp.a-congres aan waarom deze fusies een goed idee zijn. Gemeenten zouden opnieuw groot genoeg zijn om zelf hun bevoegdheden uit te oefenen. In één klap zou ook efficiënter en goedkoper gewerkt kunnen worden. Voka pleitte in mei vorig jaar om gemeenten met minder dan 20.000 inwoners verplicht met een buurgemeente te laten fusioneren. ‘Zulke kleine gemeenten zijn vandaag de dag financieel niet langer leefbaar’, zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka.

De laatste fusie in Vlaanderen dateert van 1983, toen Antwerpen fuseerde met haar 7 randgemeenten. Sindsdien telt Vlaanderen 308 gemeenten. ‘Vandaag telt 71 procent van de Vlaamse gemeenten minder dan 20.000 inwoners’, aldus Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaamse Netwerk van Ondernemingen. ‘Dat is bijzonder weinig in vergelijking met het buitenland. Zo telt een Nederlandse gemeente gemiddeld 41.000 inwoners en een Deense zelfs 56.000 inwoners.’

De uitdagingen en de complexiteit van gemeentelijke taken die de lokale besturen vandaag kennen, zoals waterbeheer en dienstverlening voor ouderen, zijn niet meer dezelfde als die van 30 jaar geleden, ten tijde van de laatste fusiegolf. Libeer: ‘Bovendien worden er ook meer taken toegewezen aan de lokale besturen, waarvan verwacht wordt dat ze maatwerk bieden. Kortom, lokale besturen worden geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen naar dienstverlening toe. Een grotere schaal zou ook structureel kunnen bijdragen aan financieel gezondere gemeenten. Het objectief belastingvermogen van heel wat plattelandsgemeenten bijvoorbeeld komt immers ook steeds meer onder druk.’

Bestuurlijk lappendeken

‘Dat er een schaalproblematiek is, blijkt ook uit de sterke aangroei van het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met name het jongste decennium. Dat aantal is na de fusies van de jaren zeventig, in tegenstelling tot wat gedacht zou kunnen worden, niet af- maar eerder toegenomen. Deze samenwerkingsverbanden kampen met een gebrekkige democratische controle, nog versterkt door een gebrek aan transparantie. De burger weet niet meer wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook over de bestuurlijke en operationele efficiëntie van dit lappendeken aan intermediaire organenbestaan rijzen vragen. Ze versterken tot slot ook de verkokeringstendens in Vlaanderen: het naast elkaar bestaan van allerlei samenwerkingsverbanden’, vindt Libeer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here