Haaltert heeft 6 grote strategische doelstellingen en 15 beleidsdoelstellingen

haaltertHaaltert heeft 6 grote strategische doelstellingen en 15 beleidsdoelstellingen tussen 2014 en 2019

Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 sloten de Nv-a, Open en Liberaal en Sp.a een akkoord om Haaltert samen te besturen tijdens de komende legislatuur van 2013 tot en met 2018. Na de analyse van de verschillende bevragingen is het Haalterse gemeentebestuur tot een pakket aan initiatieven en acties gekomen.

Op maandag 9 december om 20 uur in ‘De Kouter’ stellen burgemeester en schepenen hun beleidsvisie “Haaltert 2014 – 2019” voor aan de bevolking. Bij deze zullen ze het plan voorstellen en toelichten, in het kader van een transparant bestuur.

Deze informatievergadering voor de inwoners kadert in de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus, die vanaf 1 januari 2014 bij alle gemeente- en OCMW-besturen ingevoerd wordt.

Het Haalterse gemeentebestuur wil inzetten op 6 grote strategische doelstellingen met de daarbij horende 15 beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn gevormd vanuit het de ideeën en bemerkingen uit het beleidscafé, de beleidsdag voor de ambtenaren en de werkgroepen van de meerderheid. Daaruit bleek dat volgende punten de nodige aandacht verdienden binnen de gemeente Haaltert :

* Functioneel en bereikbaar is
* Zorg – en duurzaam is
* Sportief en cultureel blijft
* Groen en sociale woonomgeving koestert
* Actief en ondernemend wordt
* Mobiel en veilig is

Het plan…

1. MISSIE
2. STRATEGIE
3. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN, BELEIDSDOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN

De 6 grote strategische doelstellingen met de daarbij horende 15 beleidsdoelstellingen

HAALTERT : FUNCTIONEEL EN BEREIKBAAR
* EVOLUEREN NAAR EEN EFFICIËNTE EN KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTEWERKING
* OPTIMALISEREN VAN HET COMMUNICATIEBELEID EN EFFICIËNTER GEBRUIK VAN DE ONDERSTEUNENDE ICT- MIDDELEN/TOOLS
* DE GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR VANUIT EEN INTEGRALE VISIE BEHEREN

HAALTERT : ZORG- EN DUURZAAM
* EEN VOORBEELDFUNCTIE OP VLAK VAN DUURZAAMHEID NASTREVEN
* HAALTERT IS EEN WARME EN ZORGZAME GEMEENTE MET AANDACHT VOOR IEDEREEN
* HAALTERT UITBOUWEN TOT EEN GEZINSVRIENDELIJKE GEMEENTE

HAALTERT: SPORTIEF EN CULTUREEL
* TEGEN 2019 ZAL HAALTERT EEN LOKAAL CULTUUR-, VRIJETIJD- EN ERFGOEDBELEID VANUIT EN TER ONDERSTEUNING VAN HET DORPSGEBEUREN UITBOUWEN.
* HAALTERT STREEFT NAAR EEN KWALITATIEF EN LAAGDREMPELIG SPORTAANBOD, GERICHT OP EEN ZO BREED MOGELIJK PUBLIEK

HAALTERT: GROENE EN SOCIALE WOONOMGEVING
* AANDACHT VOOR DE AANSLUITBAARHEIDSGRAAD OP HET RIOLERINGSSTELSEL EN ONDERHOUD VAN (TRAGE) WEGEN
* EEN RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSBELEID MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR HET DNA ‘DORP’
* BEWAREN EN VERSTERKEN VAN HET GROENE EN LANDELIJKE KARAKTER VAN DE GEMEENTE

HAALTERT: ACTIEF EN ONDERNEMEND
* CREATIE VAN EEN GEZOND ONDERNEMERSKLIMAAT
* HAALTERT OP DE KAART

HAALTERT: MOBIEL EN VEILIG
* EEN VEILIG GEVOEL VOOR IEDERE INWONER
* EEN GEMEENTE IN BEWEGING

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here