Gent en garde genomineerd voor Te GECke Gentenaar 2013

gent stadszicht‘Gent en garde’ genomineerd voor ‘Te GECke Gentenaar 2013’

Vandaag, zondag 8 december 2013 reikt het ‘Gents Ecologisch Centrum’ (GEC) voor de vijfde maal de eretitel ‘Te GECke Gentenaar’ van het jaar uit. Hiermee zet het GEC naar jaarlijkse gewoonte een Gentenaar of een Gentse organisatie in de kijker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het vlak van leefmilieu. Dit jaar werd ook ‘Gent en garde’, een initiatief van de Stad Gent, genomineerd.

De bekendmaking vindt plaats op zondagavond 8 december 2013 in de Resto ‘Lekker GEC’, op de gelijkvloerse verdieping van het Gents Ecologisch Centrum.

‘Gent en garde’, de Gentse voedselstrategie voor lekkere, lokale en duurzame voeding
Op 15 oktober 2013 heeft de Stad Gent haar voedselstrategie gelanceerd onder de naam ‘Gent en garde’. De Gentse voedselstrategie heeft als doel het voedselsysteem te verduurzamen en past binnen de doelstelling van het Gents Klimaatverbond om van Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad te maken. De manier waarop we ons voedsel telen, verwerken, transporteren en de resten ervan verbruiken heeft een grote impact op onze CO2-uitstoot. Bovendien belangt voedsel iedereen aan, ongeacht leeftijd, inkomen of achtergrond.
Op de eerste bijeenkomst van ‘Gent en garde’ kwam de Stad Gent samen met 130 verschillende mensen en organisaties die bezig zijn met voeding in het Gentse. De aanwezigen kwamen zowel uit de landbouwsector, de voedingsindustrie, de horeca als het middenveld. Samen met hen worden de eerste concrete initiatieven nu opgestart.

Vijf objectieven voor een duurzamer voedselsysteem
‘Gent en garde’ wordt samengevat in vijf objectieven. De Stad Gent gaat hiermee voor lekkere, lokale en duurzame voeding. Gent streeft ernaar om de lokale keten van producent tot consument te versterken en de milieu-impact zo klein mogelijk te houden. De Stad zet in op alle schakels van de keten: van productie over consumptie tot voedselafval.

Dit zijn de vijf doelstellingen van ‘Gent en garde’:

– Een meer zichtbare, kortere voedselketen
De lokale producent kan zijn producten dichtbij en rechtstreeks verkopen aan de klant en er wordt contact gelegd tussen producent en consument. Zo krijgt de consument meer voeling met waar zijn eten vandaan komt.

– Duurzamere voedingsproductie en –consumptie
De Stad Gent wil landbouwers, inwoners en gebruikers laten deelnemen aan duurzame stadslandbouw en verbruikers duurzamer laten consumeren, denk maar aan lokaal, seizoensproducten, bio, vegetarisch en fair trade.

– Sterkere sociale meerwaarde rond voedingsinitiatieven
Voeding verbindt mensen, over alle leeftijden en achtergronden heen. Het is dan ook een krachtig thema om mensen hierrond samen te brengen. Initiatieven rond voeding kunnen zorgen voor een betere sociale cohesie en tewerkstelling.

– Voedselafval terugdringen
Een derde van ons geproduceerde voedsel belandt vandaag nog op de afvalberg, zoals bijvoorbeeld de minder mooie groenten. Door een afzetmarkt te zoeken voor voedseloverschotten en inwoners tips te geven om bewust aankopen te doen, optimaal voeding te bewaren en te verwerken, wil Gent de hoeveelheid voedselafval terugdringen.

– Voedselafval maximaal hergebruiken als grondstof
Wanneer voedsel toch afval wordt, kan het nog altijd slim worden ingezet. Dat kan door compost te maken van GFT of door het voedselafval gescheiden te laten ophalen om het zo te verwerken.

Informatie
website www.gentsklimaatverbond.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here