Absolute noodzaak aan één telecomzone in de Benelux

gsm“Absolute noodzaak aan één telecomzone in de Benelux”

Het Benelux-parlement heeft vandaag in Luxemburg een aanbeveling geformuleerd aan het Comité van Ministers over de creatie van één Benelux-telecomzone. Vlaams fractieleider Bart Tommelein, tevens lid van het Benelux-parlement, juicht deze beslissing toe. “We streven naar een Europa zonder grenzen, maar GSM-operatoren gebruiken die grenzen wel om torenhoge roamingkosten aan te rekenen. Met deze aanbeveling hopen we dit binnen de Benelux alvast af te schaffen.”

In september stelde Europees Commissaris Neelie Croes haar ambitieus project ‘Connected Europe’ voor om een interne telecommarkt te realiseren in Europa. Dit past in de Digitale Agenda van de Commissie. De liberale fractie ondersteunt deze plannen. Maar het eens worden hierover met 28 landen zal nog veel tijd en energie vergen.De Benelux-landen kunnen ook in dit thema de leiding nemen en zelf reeds deze telecommarkt onder elkaar vormen als laboratorium voor Europa.

De afschaffing van de roamingtarieven is een eerste maar dringende stap. Bart Tommelein: “Door de operatoren worden hier winsten geboekt die louter met landsgrenzen te maken hebben, maar noch economisch noch technologisch verklaarbaar zijn. Wij streven naar een Europa zonder grenzen met vrij verkeer van bijvoorbeeld werknemers en studenten. Dat we voor een gsm-signaal wel grenzen blijven opwerpen, is niet meer dan deze tijd. Zeker in kleine landen zoals de Benelux zijn de grenzen nabij en dus ook de roamingkosten. Burgers en bedrijven, in het bijzonder in de grensregio’s, ondervinden hier hinder van.”

De operatoren lobbyen sterk tegen deze voorstellen om roaming af te schaffen, maar volgens Bart Tommelein is dat iets te kortzichtig. De liberaal denkt net dat het afschaffen van roaming het gebruik van telecomnetwerken zal stimuleren. “Nu zitten veel mensen met de daver op het lijf om vanuit een ander land te bellen, of om de ‘cloud’ of dataverkeer te gebruiken uit vrees voor onaangename verrassingen bij de factuur. Roaming afschaffen is een absolute prioriteit. Wij vragen het Comité van Ministers dan ook om tot onmiddellijke actie over te gaan”, aldus Tommelein.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here