Extra sociale maatregelen voor drinkwater vanaf 1 januari 2014

waterExtra sociale maatregelen voor drinkwater vanaf 1 januari 2014

Op voorstel van Joke SCHAUVLIEGE, minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, keurde de Vlaamse Regering vandaag het besluit inzake sociale openbare dienstverplichtingen voor de Vlaamse watermaatschappijen definitief goed. Dit besluit legt de procedures vast voor een afsluiting van de watertoevoer en voorziet in maatregelen voor de bescherming van kwetsbare doelgroepen. Vlaams minister Schauvliege: “Waterarmoede is schrijnend. Iemand afsluiten van drinkwater als hij of zij door specifieke omstandigheden niet kan betalen, kan niet. Daarom hebben we de procedure verbeterd om mensen tegen afsluiting te beschermen.”

Dit besluit voert het recent goedgekeurde decreet over afsluitingen van de watertoevoer uit. Iemand afsluiten van de watertoevoer is een zeer verregaande ingreep die niet zomaar kan worden genomen. Het besluit omschrijft de procedures die de drinkwatermaatschappijen moeten volgen voor ze tot een afsluiting kunnen overgaan. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Zo verplichten we de watermaatschappijen om niet alleen de klant die in gebreke blijft, te verwittigen van een nakende afsluiting, maar ook de gebruikers die van de klant in kwestie afhankelijk zijn zoals huurders. Ook moeten de watermaatschappijen een termijn van 6 weken respecteren tussen deze kennisgeving en de uiteindelijke afsluiting. Binnen deze termijn kan nog een regeling worden uitgewerkt met de watermaatschappij.”

De watermaatschappijen krijgen ook een aantal sociale openbare dienstverplichtingen opgelegd. Die zijn voor kwetsbare groepen een bijkomende garantie dat hun toegang tot de watervoorziening behouden blijft. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “We voorzien ondersteuning zowel inzake dienstverlening als op het financieel vlak. De vrijstelling tot betaling van de vaste vergoeding voor financieel kwetsbare klanten wordt vanaf 1 januari in heel Vlaanderen toegepast. De ruimere groep van beschermde klanten krijgt het recht op onder meer een gratis waterscan en een maandelijkse betaling.“

Dit besluit verbetert ook de regeling i.v.m. het recht op een minnelijke schikking. Gezinnen die met een verborgen lek werden geconfronteerd, bleken nog onvoldoende beschermd te zijn. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “We willen vermijden dat een klant jarenlang torenhoge facturen moet afbetalen.” De klant moet zich wel gedragen als een goede huisvader en alert zijn voor lekken in moeilijk toegankelijke ruimtes of voor defecten aan toestellen.

Op vraag van minister Joke Schauvliege lanceerde de Vlaamse Milieumaatschappij in oktober 2012 de campagne ‘Goed geregeld = geld gespaard’ ( www.vmm.be/waterloket ) voor iedereen, maar specifiek voor mensen in armoede. In eenvoudige, heldere taal verduidelijkte de campagne de rechten en de plichten van gebruikers van leidingwater. De VMM ontwikkelt nu een vervolg op deze campagne om iedereen goed te informeren over de bijkomende sociale maatregelen. Die vervolgcampagne is gepland tegen februari 2014.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here