Provinciale fase van algemeen nood- en interventieplan voor Sinterklaasstorm opgeheven

wolkenProvinciale fase van algemeen nood- en interventieplan voor Sinterklaasstorm opgeheven

De provinciale crisiscel van de gouverneur van West-Vlaanderen heeft de provinciale fase van het algemeen nood- en interventieplan opgeheven om 04u.00.

Langsheen de Belgische kustlijn hebben zich nergens ernstige problemen voorgedaan. De vele getroffen preventieve maatregelen hebben hun nut bewezen, zo werden in totaal ongeveer 25.000 zandzakken gelegd. En een geluk was ook dat al in de loop van de namiddag de wind in kracht is afgenomen en naar het westen gedraaid.

De belangrijkste aandachtspunten in de diverse kustzones waren :

· Nieuwpoort : aan het complex Ganzenpoot is het water op en over de talud gekomen – de zandberg die daar preventief was aangelegd heeft het water kunnen tegenhouden,

· In Middelkerke was slechts sprake van een beperkte overslag,

· In Oostende was er voornamelijk overslag aan het Mercatordok, als ook ter hoogte van het casino en de Visserskaai. Hier werd uiteindelijk een TAW van 6.33 bereikt,

· Bredene : er was wateroverslag, maar dankzij de massale aanwezigheid van zandzakken (10.000) waren er geen specifieke problemen te melden,

· Blankenberge : ook hier was er sprake van wateroverslag,

· Zeebrugge : de situatie ter hoogte van de Vandammesluis is stabiel gebleven – op het strand is het water tot op 30 meter van de dijk gebleven.

Er kan gesteld worden dat de werken die de Vlaamse overheid verricht heeft in het kader van haar Masterplan Kustveiligheid veel erger voorkomen hebben. De voorbereidende werken hebben duidelijk hun nut bewezen.

In de betrokken kustgemeenten zijn de noodnummers ondertussen niet meer bemand. Het materiaal en de manschappen blijven wel nog overal ter plaatse voor het volgende springtij van 15u.16 waarbij een waterstand verwacht wordt van 5.7 TAW. De risico’s zijn dan duidelijk minder groot dan de voorbije nacht, maar de situatie zal wel overal verder operationeel op de voet opgevolgd worden.

Het voltallige provinciale coördinatiecomité wenst niet alleen alle betrokken hulpverleners te bedanken voor de geleverde inspanningen, maar heeft ook een woord van dank voor de betrokken gemeentebesturen omwille van de vlotte samenwerking en informatiedoorstroming.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here