Bob-campagne voornamelijk gericht op 40-plussers

BOBDe Bob-campagne zal voornamelijk gericht worden op 40-plussers

De laatste gedragsmeting van het BIVV toont aan dat het schoentje in het bijzonder ’s nachts wringt, en dan vooral tijdens het weekend: bijna 8 % van de gecontroleerde bestuurders blaast dan positief. Dat betekent dus met andere woorden dat wanneer u in een weekendnacht 12 auto’s tegenkomt, er zeker 1 een dronken chauffeur is. Uit deze studie blijkt ook dat een groot deel van de bestuurders die na het drinken van alcohol terug het stuur nemen, tussen 40 en 54 jaar oud zijn. Deze leeftijdscategorie vormt dan ook de voornaamste doelgroep van de Bob-campagnes.

De kans om gecontroleerd te worden stijgt

Om de strijd tegen rijden onder invloed van alcohol aan te pakken, is het noodzakelijk om de inspanningen van sensibiliseringsacties te combineren met alcoholcontroles. De resultaten van de laatste attitudemeting van het BIVV tonen aan dat het percentage bestuurders dat een alcoholtest onderging tijdens het afgelopen jaar stelselmatig steeg sinds 2006 en 2009. Waar er in 2006 nog maar 7,5 % van de bestuurders minstens één maal moest blazen, bedroeg dit percentage al 14,1 % in 2012, wat bijna een verdubbeling is.

Ook het aantal nachtelijke controles nam de laatste jaren toe met een stijging van bijna 46 % tijdens de Bob-eindejaarscampagnes. Een stijging die wordt toegejuicht door de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet: “De daling van het aantal positieve bestuurders tijdens de Bob-campagnes toont aan, dat de massale aanwezigheid van de politiediensten op het terrein gecombineerd met de sensibiliseringsacties, een ontradende rol speelt bij automobilisten. We moeten al onze inspanningen met andere woorden verderzetten. Dit jaar ligt de focus op de kwaliteit van de alcoholcontroles: dat wil zeggen, controleren op het juiste moment en op de juiste plaats, en bij de juiste doelgroep, meer bepaald tijdens het weekend ‘s nachts, wanneer het risico op bestuurders onder invloed van alcohol hoger ligt.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here