61 nieuwe Gentse flikken legden eed af

politie161 nieuwe Gentse flikken legden eed af

Op dinsdag 3 december 2013 legden 61 personeelsleden van de Politie Gent de eed af. Het gaat om 56 ‘operationelen’ en 5 burgerpersoneelsleden – 47 mannen en 14 vrouwen. Ze hebben verschillende graden en gaan bij de meest diverse diensten aan de slag. De nieuwe Gentse flikken legden de eed af in de Pacificatiezaal van het stadhuis, onder het toeziend oog van hun respectievelijke dienstchefs, korpschef Filip Rasschaert en burgemeester Daniël Termont.

Samenstelling
Onder de 61 eedafleggers zijn er 5 burgerpersoneelsleden en 56 ‘operationelen’. Net zoals vorig jaar zijn ook dit jaar de mannen in de meerderheid: 14 vrouwen en 47 mannen legden de eed af.

De eedafleggers hebben verschillende graden:

– 2 commissarissen (CP)

– 11 hoofdinspecteurs (HINP)

– 40 inspecteurs (INP)

– 3 agenten van politie (AP)

– 3 consulenten

– 1 assistent

– 1 bediende

De eedafleggers gaan aan de slag in verschillende directies en diensten:

– Diensten van de korpschef: 1

– Dienst Intern Toezicht: 1

– Directie Beheer: 2 (burgerpersoneelsleden)

– Dienst ICT: 1

– Dienst Personeel: 1

– Directie Operaties: 58 (waaronder 3 burgerpersoneelsleden)

– Dienst Informatie-, Analyse- en Kennisbeheer: 2

– Lokale Recherchedienst: 3

– Dienst Maatschappelijke Zorg: 3

– Dienst Zonale Sturing: 1

– Interventiedienst: 33

– Verkeersdienst: 8

– Wijkdienst: 8

– Commissariaat Gent Centrum: 4

– Commissariaat Gent-West: 2

– Commissariaat Gentbrugge: 1

– Commissariaat Nieuw Gent: 1

Aanwerving

21 eedafleggers kwamen in het Gentse korps terecht via mobiliteit. Zij werkten voorheen in een andere politiezone of bij de Federale Politie.

7 personeelsleden maakten via mobiliteit intern promotie: zij werkten al bij de Politie Gent maar hebben nu een hogere graad.

24 personeelsleden kozen al bij de start van hun politieopleiding voor de Politie Gent en gingen na hun eindexamens onmiddellijk aan de slag bij het Gentse korps.

5 personeelsleden werden aangeworven op basis van art. 3 bis. Die personeelsleden kozen tijdens hun basisopleiding voor de Politie Gent en werden na het succesvol beëindigen van de politieopleiding lid van het Gentse korps.

4 personeelsleden werden extern aangeworven als contractueel en werden via mobiliteit (= na interne openstelling van hun plaats, ook voor personeel uit andere politiezones of de Federale Politie) statutair.

Uw politie altijd nabij

Het Gentse korps blijft uitbreiden: in 2011 legden 38 personeelsleden de eed af, in 2012 waren dat er 82 en in 2013 zijn er 61. Die aanwervingen zijn noodzakelijk om enerzijds de collega’s die op korte termijn met pensioen gaan te vervangen en anderzijds om tegemoet te komen aan de politionele noden van een grootstad zoals Gent. Ook in 2014 zal het Gentse korps blijven investeren in nieuwe medewerkers en hoopt het dat aspirant-flikken het Gentse korps blijven vinden.

Politiewerk is teamwerk

Goed teamwerk zorgt voor goed politiewerk. Alle politiewerk begint immers op de hoek van de straat waarbij niet alleen de samenwerking tussen de politieleden onderling maar ook met de burgers van cruciaal belang is. Zowel teamwerk tussen de Gentse flikken als teamwerk met de inwoners en bezoekers van de stad Gent dragen bij tot een veilige, leefbare stad waar iedereen op een gelijkwaardige manier behandeld wordt. Samenwerken is dus de boodschap.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here