Dekenaat Wetteren bouwt aan de toekomst

Yvan StassijnsDekenaat Wetteren bouwt aan de toekomst zegt Yvan Stassijns (deken) in deze mededeling. Dit plan werd vorige maandag voorgesteld aan de medewerkers van het dekenaat.

Evolutie
We weten allemaal dat de tijden voortdurend veranderen, zowel in de wereld als in de Kerk.
We hebben als Kerk in de loop van de geschiedenis een hele evolutie ondergaan. Deze evolutie noopt ons tot een degelijke bezinning op onze manier van Kerk-zijn. Deze reflectie gebeurt in een versneld tempo, mede door de nota van minister Bourgeois (2010), waar hij de verantwoordelijken vroeg om na te gaan welke kerken er in de toekomst nog nodig zijn per gemeente. Door dit decreet heeft het bisdom Gent aan de dekenaten de opdracht gegeven om ernstig na te denken over de toekomst van hun parochies en de parochiekerken. Hierbij werd het begrip nieuwe parochie gelanceerd, waar men niet meer uitgaat van de plaatselijke kerktoren om van een parochie te spreken, maar over vitale gemeenschappen van gelovigen die zich op zondag (of zaterdag) verzamelen om samen eucharistie te vieren. Deze opdracht werd neergeschreven in een globaal dekenaal plan met de evolutie en de groei naar de nieuwe parochie in 2020. In ons dekenaat heeft men in 2011 en 2012 hard gewerkt aan dit plan. Er is heel wat studie en gesprek aan vooraf gegaan met verschillende instanties. Uiteindelijk werden de ideeën verzameld en verwerkt in een globaal dekenaal plan.

Groeien
De grote vraag van het bisdom was: Hoe zien jullie de groei naar de nieuwe parochie in 2020?
Met deze algemene vraag beoogt het bisdom de verschillende aspecten van Kerk-zijn : gemeenschap vormen is een heel belangrijk aspect en daarom moeten we in de toekomst nadenken over volgende vragen:
Hoe gaan we in ons dekenaat – de nieuwe parochie – werk maken van verdieping, initiatiekansen, mensen helpen groeien in geloof, nieuwkomers onthalen, … ?
Hoe kwaliteitsvol vieren, kansen scheppen voor een nieuwe gebedscultuur, … ?
Hoe kunnen we nog meer een echte dienstbare kerk worden?
Hoe kunnen we in ons Kerk-zijn een teken zijn van Gods liefde?

Het dekenaal plan
De groei naar een meer vitale gemeenschap vraagt op allerlei vlakken groei en vernieuwing. Het is een proces dat vitaliteit (leefbaarheid) beoogt. Het gaat in deze groei zowel over diaconie, verkondiging als liturgie.
Om dit te kunnen realiseren zullen de priesters een soort “bekering” moeten meemaken van inzetbaarheid op hun huidige parochie(s) naar een dekenale equipe voor het nieuwe geheel.
Deze flexibele inzetbaarheid zal voor de geloofsgemeenschappen een teken zijn dat er zich een veranderd parochiaal landschap aan het aftekenen is. Dit betekent dat, voor de zondagsvieringen, op bepaalde plaatsen een beurtrol binnen de priesterequipe wordt georganiseerd.
We beseffen dat deze bekering en soepelheid ook nodig zal zijn voor onze medewerkers en onze trouwe kerkgangers. Het is zeker niet onze bedoeling om medewerkers af te stoten of het onze kerkgangers moeilijk te maken. We hopen daarentegen dat de huidige medewerkers van de kerken waar binnenkort geen weekendviering meer zal plaatsvinden, hun engagement kunnen opnemen in één van de andere kerken van ons dekenaat. Wij willen echt groeien naar nieuwe, vitale gemeenschappen die zich verzamelen rond de Heer in de eucharistie en die ook buiten de eucharistie hun christen-zijn kunnen beleven door verkondiging en diaconie.

In die zin willen we blijven werken aan de verschillende aspecten van Kerk-zijn, niet meer onder de eigen kerktoren, maar binnen het geheel van ons dekenaat.

Concreet
Met dit dekenaal plan willen we, met 2020 als streefdatum, groeien naar één nieuwe parochie, die samenvalt met het dekenaat. Binnen deze nieuwe parochie voorzien we een centrale rol voor de St.-Gertrudiskerk van Wetteren-centrum.
Verder fungeren ook de kerk van Wichelen en de kerk van Laarne als hoofdkerken (geografisch bekeken).
De evolutie van 13 parochies naar 1 nieuwe parochie, die de contouren van het dekenaat Wetteren omvat, zal inzake zondagsliturgie in 3 fasen verlopen.
In een eerste fase worden de huidige 11 vieringen in ons dekenaat per weekend gereduceerd naar 8 vieringen. We proberen een gevarieerd aanbod te doen, rekening houdend met de uren en de plaatsen. Dit houdt in dat er een eucharistieviering zal zijn op
Zaterdag: 17.00 uur te Schellebelle
18.00 uur te Kalken
18.30 uur te Overschelde
Zondag: 09.00 uur te Massemen
10.00 uur te Overbeke
10.30 uur te Wetteren St.-Gertrudis
10.30 uur te Laarne
10.30 uur te Wichelen

Tijdens deze fase blijven alle parochiekerken open voor uitvaarten, huwelijken en doopsels. Voor de kerk van Kwatrecht wordt de procedure tot sluiting (en opgave van de parochie) nu reeds ingediend. Deze eerste fase gaat van start vanaf het eerste weekend van de 40-dagentijd, dus het weekend van 8 en 9 maart 2014.

In een volgende fase groeien we verder naar de nieuwe parochie en zullen er nog 5 of 6 weekendvieringen aangeboden worden (de 6de viering is in Overbeke zolang de pastoor actief kan blijven). Voorstel weekendvieringen in deze tweede fase:
fase

De geklasseerde kerken blijven in deze fase voorlopig open voor uitvaarten en huwelijken. De andere kerken (Overschelde, Christus Koning, Kwatrecht en Overbeke als de huidige pastoor stopt) sluiten volledig voor elke eredienst.

Deze fase in de groei naar de nieuwe parochie gaat in op 1 januari 2017.
Door deze datum voorop te stellen kunnen we ondertussen verder groeien en kan er ook, samen met de gemeente en de plaatselijke VZW of kerkfabriek, naar een degelijke, aanvaardbare herbestemming voor het kerkgebouw gezocht worden.

De derde fase van onze groei naar de nieuwe parochie is voorzien voor 1 januari 2020. Dan zou er in het weekend alleen nog een viering zijn in de 3 hoofdkerken (één per gemeente, zoals hierboven vermeld).
Deze fasering hebben we nu voor ogen : door omstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat de voorgenomen data niet kunnen gerealiseerd worden, en we vroeger moeten overgaan tot een volgende fase

Tot slot
Het blijft belangrijk dat we groeien naar dekenale werkgroepen, dat we de parochieploegen op elkaar afstemmen en ook voor de administratie verder groeien naar eenheid en samenwerking.
In dit lopende jaar werken we aan een dekenale werkgroep Broederlijk Delen en zullen we ook de huwelijksvoorbereiding aanpakken. In een later stadium willen we ook de initiatiesacramenten doorlichten.
Bij deze willen we toch oprecht alle mensen van ons dekenaat bedanken die zich in de voorbije jaren met veel enthousiasme hebben ingezet voor de verschillende parochies. Het is onze diepste wens en verlangen dat dit engagement niet verdwijnt, maar dat iedereen zich op termijn kan thuis voelen in onze nieuwe gemeenschappen. Elke verandering doet pijn, maar laten we positief denken en onze krachten bundelen. Mogen we elkaar dan steunen in deze overgangsfase en ook vertrouwen op de kracht van Heer zelf die ons, zijn mensen, nabij blijft in alles wat zij ondernemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here