30 november 2013 is de 10e Dag zonder Krediet

pak mij30 november 2013, 10e Dag zonder Krediet « Pak mij dan als je kan ! »

Naar aanleiding van de 10e editie van de Dag zonder Krediet, waarschuwen 19 organisaties tegen laagdrempelige kredietverlening via nieuwe marketingpraktijken

Schulden maken om te overleven
In de context van de aanhoudende gevolgen van de financiële en de economische crisis worden schuldbemiddelaars steeds vaker geconfronteerd met “onvermogende gezinnen”. Dit zijn gezinnen die de lopende uitgaven voor hun basisbehoeften amper kunnen bekostigen maar niets overhouden om hun schulden af te bouwen. Heel wat huishoudens hebben zelfs onvoldoende inkomsten om hun budget in evenwicht te houden. Zij moeten noodgedwongen schulden maken om te overleven. Uit de statistieken van de kredietcentrale van de Nationale Bank blijkt in dit verband dat meer dan een derde van de mensen die beroep doen op de procedure collectieve schuldenregeling geen betalingsachterstallen heeft in het kader van een kredietovereenkomst.

Gemakkelijk krediet als oplossing?

Dergelijke gezinnen met financiële moeilijkheden zijn bijzonder kwetsbaar en kunnen gemakkelijk verleid worden om kredieten af te sluiten. Bepaalde minder gewetensvolle instellingen deinzen er in de praktijk dan ook niet voor terug om kredieten aan te bieden als snelle en makkelijke oplossing voor de betaling van achterstallige facturen of om tijdens moeilijke tijden de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Gerichte reclames via nieuwe marketingpraktijken
Schuldbemiddelaars stellen de laatste jaren bovendien een bijzonder verontrustende trend vast: sommige kredietverstrekkers hanteren nieuwe marketingpraktijken die heel opdringeriger zijn. De consument –die absoluut nergens om gevraagd heeft– ontvangt steeds vaker gerichte reclames voor kredieten in zijn mailbox, op zijn Facebookpagina, op private groepspagina’s waarvan hij lid is via Facebook (zoals groepen voor rommelmarkten), wanneer hij tweedehandssites (zoals www.kapaza.be of www.2dehands.be) bezoekt,… Die opdringerige praktijken hebben meer weg van leurhandel dan van reclame, want ze dringen de privésfeer van de consument binnen. De drempel om krediet aan te vragen is bovendien heel laag: een aantal muisklikken volstaan, zonder dat je de bankier zelfs hoeft te zien.

De aanbevelingen van het platform « Dag zonder Krediet »
19 organisaties, gegroepeerd onder het platform « Dag zonder Krediet » vragen dat de overheid de nodige maatregelen treft:
• De bevoegde controlediensten moeten de nieuwe, laagdrempelige marketingpraktijk grondig onderzoeken en inbreuken op de Wet Consumentenkrediet consequent sanctioneren. Zij moeten hiervoor voldoende middelen ontvangen.
• Kredieten die niet aan een aankoop in een winkel gekoppeld zijn, mogen niet door deze winkel verkocht worden.
• In navolging van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en in verzekeringen, moeten alle kredietbemiddelaars onderworpen worden aan een verplichte en gecertificeerde opleiding zodat ze in staat zijn volledige en correcte informatie aan de consument te verschaffen.

De uitgebreide aanbevelingen vindt u op www.dagzonderkrediet.be.

Pak me dan als je kan !
Via de ludieke campagneboodschap « Pak me dan als je kan ! » wil het platform Dag zonder Krediet bovendien het brede publiek waarschuwen tegen de gevaren van gemakkelijk krediet en schuldoverlast. In de week van 25 november zullen over heel Vlaanderen, maar ook in Brussel en Wallonië talrijke publiekacties plaatsvinden (o.m. op markten, in winkelstraten, op scholen,…).

Een volledig overzicht van alle activiteiten vindt u op www.dagzonderkrediet.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here