Tewerkstelling bij Vlaamse KMO’s stijgt t.o.v. zelfde kwartaal vorig jaar

bouwplannen_jpg_245x400_upscale_q85Tewerkstelling bij Vlaamse KMO’s stijgt met 1,2% t.o.v. zelfde kwartaal vorig jaar

De structurele tewerkstelling bij Vlaamse KMO’s steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 1,2 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit komt overeen met 7.819 extra jobs. De vrije beroepen kenden de grootste stijging van het aantal arbeidsplaatsen (+8,8%), gevolgd door de financiële diensten (+6,9%). Dit blijkt uit de driemaandelijkse KMO Tewerkstellingsmonitor van HR-dienstengroep ADMB en UNIZO. De monitor is gebaseerd op de tewerkstellingsgegevens van een constant staal van ruim 19.000 KMO’s in Vlaanderen, die ruim 100.000 werknemers tewerk stellen. “We kunnen voorzichtig optimistisch zijn”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. UNIZO verwijst naar het aantal KMO-vacatures bij de VDAB. Die stegen van gemiddeld 7.410 in de zomermaanden tot 10.200 in oktober. Toch is het nog wat te vroeg om van een definitieve trendbreuk te spreken. Ten opzichte van de nulmeting in januari 2012 daalde de tewerkstelling met 0,5 procent ofwel met 3.241 arbeidsplaatsen. “We blijven hameren op een lineaire lastenverlaging. Dit is de enige weg om én de concurrentiekracht van bedrijven te verbeteren én de tewerkstelling aan te zwengelen”, besluit UNIZO.

In vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar daalde de structurele tewerkstelling in het derde kwartaal met 1,4 procent. Volgens de ondernemersorganisatie liggen seizoenseffecten hier aan de basis. In de zomer vermindert de activiteit, waardoor ook de tewerkstelling wat achteruit boert.

Vrije beroepen en financiële diensten sterkste stijgers
Ten opzichte van het derde kwartaal van 2012 is de stijging het sterkst bij de vrije en intellectuele beroepen (+8,8%) en de financiële diensten (+6,9%). Ook in de diensten en de distributie stellen we een stijging vast van de structurele tewerkstelling met respectievelijk 4,3% en 3,8%. De sterkste daler is de horeca (-4,6%). Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar is er zelfs een daling met 6,1%, een gevolg van de crisis. De bouwsector kent een daling van de tewerkstelling met 1,3% ten opzichte van het derde kwartaal van 2012.

Lineaire lastenverlaging
UNIZO bepleit een algemene loonlastenverlaging van 5 procent. Uiteraard moet deze ingreep over een langere periode worden gespreid, en zal het gros van de inspanningen tijdens de volgende legislatuur moeten gerealiseerd worden. Maar van groot belang is dat in het kader van een competitiviteitspact de regering nu een akkoord bereikt over de algemene doelstellingen en een bijhorend tijdschema afspreekt. Daarnaast moet ze bijkomende inspanningen leveren om de loonlasten tijdens deze regeerperiode te verlagen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here