Onderzoek naar toegekende Waalse staatssteun

Europese Commissie zal onderzoek starten naar toegekende Waalse staatssteun. Wallonië kent financiële premies toe voor de opleiding van werknemers van een onderneming via het instrument van de opleidingscheques (decreet 10 april 2003 – BS 29 april 2003). Ondernemingen kunnen, afhankelijk van hun grootte, een bepaald aantal cheques aankopen voor een waarde van 30 euro, waarbij slechts 15 euro zelf wordt betaald, de andere helft betaalt het Waalse Gewest.

Deze cheques kunnen besteed worden bij een erkende opleidingsverstrekker. Voor 2005 voorziet de Waalse overheid hiervoor een budget van 9,5 miljoen euro. Tot hier loopt het systeem parallel aan de Vlaamse regelgeving.

Wallonië stelt echter een bijkomende voorwaarde, namelijk dat de opleidingsverstrekker een hoofdzetel moet hebben in het Franse taalgebied.

'Dit betekent in de praktijk dat geen enkele Vlaamse of buitenlandse opleidingsverstrekker opleidingen kan verschaffen in Wallonië, bij ondernemingen die gebruik willen maken van de opleidingscheques', zegt N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels. In het Vlaamse systeem van opleidingscheques komen Waalse of buitenlandse opleidingsverstrekkers wel degelijk aan bod, zolang ze natuurlijk voldoen aan de nodige kwaliteitsnormen.

Frieda Brepoels kan niet begrijpen waarom Wallonië zo protectionistisch omgaat met zijn markt.

Vermits artikel 49 van het EG-verdrag bepaalt dat beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de Gemeenschap verboden zijn, werd de situatie voorgelegd aan de Europese Commissaris voor Concurrentie, Neelie Kroes. In haar antwoord stelt ze dat deze regeling weliswaar niet valt onder de meldingsplicht, maar wel verder onderzoek verdient.

Dit is goed nieuws voor de Vlaamse en buitenlandse opleidingsverstrekkers die door deze voorwaarden moeilijk of geen toegang krijgen tot de dienstenmarkt in Wallonië. Het is trouwens op aangeven van een aantal Vlaamse opleidingsverstrekkers dat
N-VA-Europarlementslid Brepoels deze zaak ter harte heeft genomen. De komende maanden zal de Europese Commissie hopelijk meer duidelijkheid brengen in deze zaak, die ook niet getuigt van veel federale loyaliteit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER