Reactie van sp.a Aalst betreft de verhoogde dagprijzen Aalsterse woonzorgcentra

pds SVDPReactie van sp.a Aalst n.a.v. de gestemde aanvraag voor de toepassing van hogere dagprijzen voor de OCMW woonzorgcentra en serviceflats. (OCMW raad van 5 november)

Verhoogde dagprijzen Aalsterse woonzorgcentra?

De OCMW raad van 5 november keurde de aanvraag van de dagprijsverhogingen voor de OCMW woonzorgcentra en serviceflats bij de bevoegde hogere overheid goed.

Deze aanvraag betekent voor sp.a Aalst niet dat deze prijsverhogingen ook effectief zullen ingevoerd worden. Eventuele prijsverhogingen (bovenop de indexeringen) moeten weloverwogen tot stand komen. De discussie binnen de bestuursmeerderheid moet, zoals al gevraagd, gevoerd worden op basis van een bijkomende prijs- en kwaliteitsvergelijking van de woonzorgcentra (publiek en privé) van de 13 centrumsteden en de omliggende gemeenten. Daarnaast vraagt sp.a Aalst ook duidelijkheid over de erkennings-en subsidiëringsnormen, zeker in het licht van de komende staatshervorming waarbij de federale bevoegdheden zullen overgaan naar Vlaanderen.

Voor sp.a Aalst moeten de verschillende OCMW voorzieningen voor alle zorgbehoevende Aalstenaars toegankelijk en betaalbaar blijven. Ook de nieuwste en dus meest comfortabele voorziening (de nieuwe Hopperank) moet voor iedereen betaalbaar zijn. sp.a Aalst wil geen opdeling tussen nieuwe gemeenschapsvoorzieningen voor zorgbehoevende ouderen met een toereikend inkomen en verouderde infrastructuur voor diegenen met een laag pensioen. De dagprijs van de OCMW woonzorgcentra en serviceflats mag ook nooit hoger liggen dan de dagprijs van de private woonzorgcentra en serviceflats uit de regio.

De generatie ouderen die zorg nodig heeft, heeft hard gewerkt voor het welzijn en de welvaart van hun kinderen en kleinkinderen. Het OCMW van Aalst moet zorgen voor kwalitatieve en betaalbare zorgvoorzieningen. Het financieel verlies van deze openbare dienstverlening moet bijgepast worden met middelen van het OCMW. Via de belastingen geldt hier nu eenmaal het solidariteitsprincipe.

Het OCMW moet streven naar dezelfde hoogwaardige kwaliteit en dagprijs voor al haar voorzieningen. sp.a Aalst vraagt dan ook om dringend verder werk te maken van de in het zorgstrategisch plan voorziene en noodzakelijke nieuwbouwprojecten Sint Job en Baardegem.

Patrick De Smedt – voorzitter sp.a Aalst
Sam Van de Putte – politiek secretaris sp.a Aalst
Patrick Jacobs – fractieleider sp.a Aalst

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here