Langdurig werklozen dubbel zo snel gecontroleerd door RVA

bouwplannen_jpg_245x400_upscale_q85Langdurig werklozen dubbel zo snel gecontroleerd door RVA

Afgelopen woensdag tekenden de federale overheid en regio’s een nieuw samenwerkingsakkoord over de actieve begeleiding en opvolging van werklozen. Daarmee werd een punt van Open Vld uit het regeerakkoord uitgevoerd. Jongeren worden na 6 of 9 in plaats van 15 maanden opgeroepen door de RVA, oudere werklozen al na 12 in plaats van 21 maanden. Kamerlid Mathias De Clercq: “Met dit samenwerkingsakkoord zal de RVA-controle voortaan dus quasi dubbel zo snel gebeuren. Dit is opnieuw een belangrijke maatregel die het activeringsbeleid versterkt.”

Sinds 2004 worden de werklozen tot 50 jaar intensief opgevolgd door de RVA. “En met resultaat. De langdurige werkloosheid daalde in deze groep, over de economische cycli heen, met maar liefst 40% of 80.000 personen. Deze stroomden vooral door naar werk”, weet De Clercq. Sinds 1 januari 2013 worden alle nieuwe werklozen, inclusief de beschikbare werklozen met bedrijfstoeslag –de vroegere bruggepensioneerden- tot hun 55ste gecontroleerd door de RVA op hun zoekinspanningen. Vanaf 2016 zal dit tot 58 jaar zijn. “De uitbreiding naar 55 jaar is vooral een goede zaak voor de betrokken werklozen zelf. Uit het verleden weten we dat een toegenomen opvolging leidt tot meer begeleiding en opleiding op maat door de regio’s en dat zo meer bedrijven 50-plussers aanwerven.”

De federale regering ging deze week nog een stap verder in haar activeringsbeleid en ondertekende samen met de regio’s een samenwerkingsakkoord dat de opvolgingstermijnen quasi halveert. Schoolverlaters zullen na 6 maanden worden opgeroepen door de RVA, jonge werklozen na 9 maanden. Voorheen was dit pas na 15 maanden. Werklozen tussen de 25 en 55 jaar komen na 12 maanden reeds onder sterker toezicht, waar dat vroeger pas na 21 maanden was. Bij een negatieve evaluatie wordt 25% van de uitkering ingehouden en bij herhaalde negatieve evaluaties volgt een volledige schorsing.

De Clercq reageert positief: “Met dit akkoord tussen de regeringen kan er korter op de bal worden gespeeld. Net zoals in andere landen zal deze halvering een sterk activerend effect ressorteren. Zeker in combinatie met voorheen getroffen maatregelen, zoals de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. België sluit zo aan bij de Europese aanbevelingen voor een activerende arbeidsmarktpolitiek. En dat beleid werpt vruchten af: zo daalde het aantal langdurig werklozen van tussen 2011 en 2013 met 13.000 personen en ligt de langdurige werkloosheidsgraad met 2,1% onder het Europese gemiddelde van 2,5%”, besluit het liberale Kamerlid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here