Politiepost Molendries moet veiligheid Rechteroever verhogen

aalst ro2Politiepost Molendries moet veiligheid Rechteroever verhogen

Er komt een lokaal politiekantoor op de Molendries. In dit kantoor zullen in een eerste fase de drie wijkinspecteurs van rechteroever en twee administratieve politieambtenaren gehuisvest worden. Het project wordt nu voorbereid, gehoopt wordt tegen januari 2014 operationeel te zijn. Concreet gaat het over een gebied met 5800 inwoners.

Ter gelegenheid van een werkbezoek van verschillende politiekorpsen aan de Politiezone Aalst hebben burgemeester Christoph D’Haese en korpschef Denis Bergmans vanmorgen bekendgemaakt dat er een politiekantoor opent aan de Molendries. Burgemeester D’Haese wil in deze wijk kort op de bal kunnen spelen en stelt dat het verhogen van de veiligheid en bestrijden van onveiligheid voor hem een absolute prioriteit is. “Meer blauw op straat wordt op deze manier echt geconcretiseerd in een buurt die vaak als problematisch onveilig wordt ervaren;

In een tweede fase zullen later in 2014 ook nog drie wijkinspecteurs van het team Buitenkern rechteroever de politiepost bemannen”, aldus Christoph D’Haese. Bij de opstart zal het kantoor iedere dag open zijn en ook één avond per week.

De politie zal vanuit deze nieuwe politiepost wijkgericht werken. Alles wordt benaderd vanuit een gebiedsgerichte werking. Burgemeester en korpschef zullen regelmatig overleg plegen met schepen van Gebiedsgerichte Werking Caroline Verdoodt. “Ik ben verheugd met de oprichting van een
wijkpost. Problemen zullen sneller gedetecteerd en aangepakt kunnen worden. Een belangrijke stap in het heropwaarderen van dit stadsdeel.”

Met het initiatief wil de stad de leefbaarheid van deze wijk verhogen en een meer optimale commerciële ruimte mogelijk maken. “Of men nu links of rechts van de Dender woont, iedereen die in Aalst vertoeft moet dat veilig en vrij kunnen doen”, aldus de burgemeester. Ondertussen werd al een nulmeting uitgevoerd van de jaren 2009-2010 en 2011 waarbij een analyse zal worden gemaakt van het aantal bewoners, aantal meldingen, aantal interventies en aantal pv’s. Hieruit blijkt dat de buurt hoger scoort dan andere buurten. Er wordt nu een actualisatie gemaakt van de cijfers tot oktober 2013. Op basis hiervan kunnen dan beslissingen worden genomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here