Grondwettelijk Hof vernietigt onderdelen Grond- en Pandendecreet

huisGrondwettelijk Hof vernietigt onderdelen Grond- en Pandendecreet, zo roept N-VA de minister op om sociale principes overeind te houden.

Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag twee onderdelen van het grond- en pandendecreet vernietigd. Vlaanderen mag geen ‘band met de gemeente’ eisen, en verkavelaars niet opleggen een deel van hun gronden voor sociale woningen te bestemmen.

Liesbeth Homans en Marc Hendrickx, leden van de commissie Wonen in het Vlaams Parlement vragen actie van minister Van den Bossche.

Wonen In Eigen Streek

“Wonen In Eigen Streek is een N-VA-voorstel dat werd ondergebracht in het Grond- en Pandendecreet. Het gaat om 68 gemeenten, waar de grond- en huizenprijzen hard gestegen zijn als gevolg van een sterke immigratie van kapitaalkrachtigen. Het is bij uitstek een sociale maatregel ten behoeve van onze minder kapitaalkrachtige inwoners, om hen de kans te geven om in eigen streek te blijven wonen. Het is o.a. een instrument tegen ont-Nederlandsing in de Vlaamse Rand, maar de maatregel is veel ruimer. Ook andere regio’s met hoge grond- en woningprijzen zijn betrokken, zoals de kust en grensstreek.”

Toen het voorstel werd ingediend oordeelde de Raad van State dat er helemaal geen sprake is van discriminatie. Wel integendeel.

FDF en het eigenaarssyndicaat dienden daarop een klacht in.

Marc Hendrickcx : “Er werd een karikatuur van het voorstel gemaakt. Men heeft geen kans onbenut gelaten om het imago van Vlaanderen en de Vlamingen te besmeuren op het Europese forum. Dat is betreurenswaardig. En de gevolgen voor de sociale maatregel zijn dat ook.”

De N-VA blijft onverkort achter de principes en doelstellingen van Wonen In Eigen Streek staan en gaat ervan uit dat ook de Vlaamse Regering dat doet.

De continuïteit van de doelstelling, met name betaalbaar wonen in eigen streek, moet worden verzekerd.

De N-VA dringt aan op actie.

“In mei van dit jaar verzekerde de minister van wonen nog ze een oplossing zou hebben, nog vóór de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Er moet nu een antwoord komen.”

Sociale lasten verkavelaars

Het Hof vernietigt ook de regeling in het decreet die verkavelaars oplegt om een deel van hun gronden te bestemmen voor sociale woningen.

Volgens de N-VA was deze maatregel een hefboom om het aanbod aan sociale huisvesting te verhogen, door de private sector te betrekken.

“Ook hier roepen we de minister op om maatregelen te nemen die de doelstelling en de principes van het decreet overeind kunnen houden. Dat is noodzakelijk om stijgende vraag bij te houden, en sociale huisvesting te ontwikkelen en te verbeteren in samenwerking en overleg met de private sector. De impact van deze beslissing -met retroactief karakter- is zeer zwaar. Welke (financiële) consequenties zal dit hebben voor de Vlaamse Overheid en/of steden en gemeenten? ”

“We roepen de minister van Wonen nogmaals op om een nieuw juridisch kader te ontwikkelen dat dezelfde doelstelling, namelijk betaalbaar wonen voor mensen in de streek waar ze een band mee hebben, overeind houdt. In 2014 zou er een evaluatie komen van het decreet. Wij vragen om deze met spoed te versnellen.”, besluiten Homans en Hendrickx.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here