Mannelijke of vrouwelijke arts… 1 Belg op 3 heeft duidelijke voorkeur

dokterMannelijke of vrouwelijke arts? 1 Belg op 3 heeft duidelijke voorkeur

Tijdens hun tweede symposium over de impact van de feminisering in de zorgsector hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen dinsdag de resultaten gepresenteerd van een enquête over ‘de perceptie van de feminisering van de geneeskunde bij het grote publiek in België’. Met enkele verrassende resultaten!

Brussel, 5 november 2013. 30% van de Belgen gaven aan een duidelijke voorkeur te hebben voor een mannelijke of vrouwelijke arts: 16% verkozen een mannelijke, 14% een vrouwelijke. Dat is slechts een van de opvallende resultaten die bleken uit de enquête die de Onafhankelijke Ziekenfondsen deze namiddag voorstelden tijdens hun tweede symposium over de impact van de feminisering in de zorgsector.

Het geslacht van de arts telt mee!
Bij 1.003 Belgen werd gepeild naar hun mening over de feminisering van de geneeskunde*.
* 22% van de Belgen antwoordt dat het geslacht van de arts ‘belangrijk is’. Vrouwen blijken dit overigens belangrijker te vinden dan mannen (respectievelijk 27% en 16%).
* Jongere mensen (18-35 jaar) hechten meer belang aan het geslacht van hun arts (27%) dan 55-plussers (18%).
* 37% van de personen met een vrouwelijke huisarts hebben rekening gehouden met dit gegeven bij de keuze van hun arts (bij de personen met een mannelijke huisarts is dat slechts 16%).
* Het geslacht van de arts staat op de 4e plaats bij de criteria om een huisarts te kiezen, na de geografische nabijheid, gewoonte en op aanbevelen van een naaste.

Feminisering: meer voordelen dan nadelen
De meerderheid van de respondenten (51%) beschouwt de opmars van vrouwen in zorgberoepen als een positieve trend. Een zeer kleine minderheid (8%) vindt dit eerder negatief. Als men aan de Belgen vraagt om de voordelen van de feminisering van de geneeskunde op te sommen, dan antwoordt 57% dat dit een vooruitgang is in termen van gelijkheid tussen man en vrouw. 23% verwijst naar een ander voordeel: vrouwelijke artsen zouden ‘beter communiceren met kinderen’. 1 Belg op 5 vindt overigens dat vrouwelijke huisartsen de geneeskunde in het algemeen en zeker de relatie patiënt-arts ‘menselijker’ benaderen. Ze zouden ook beter luisteren en meer aandacht besteden aan de psychische en sociale omgeving van de patiënt.
Wat met de nadelen van die feminisering? Voor het gros van de Belgen (77%) zijn er helemaal geen! 14% geeft wel als nadeel aan dat vrouwen vaker deeltijds werken en dat ze dus ‘minder tijd zouden kunnen vrijmaken’ voor hun patiënten (11%).
Tot slot nog een weinig verrassende vaststelling: de Belgen zijn uitermate tevreden over hun arts, ongeacht zijn of haar geslacht: het tevredenheidspercentage loopt op tot een recordhoogte van 8,6/10!

Waarom een debat over de vervrouwelijking van de geneeskunde?
In september 2012 organiseerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen al een eerste symposium over de impact van de feminisering van de geneeskunde op de organisatie van de zorg. De massale opkomst van vrouwen in zorgberoepen, alle specialisaties inbegrepen, is immers een opvallende evolutie van de laatste jaren. Tegenwoordig zijn 35% van de huisartsen vrouwen, maar in de categorie tussen 25 en 29 jaar gaat het om 74%! Ook de universiteitsbanken worden voor 74% door vrouwelijke toekomstige huisartsen ingenomen.**
De editie van 2013 van het symposium van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is eigenlijk de voortzetting van die reflectie met de verschillende actoren uit de sector. Maar dit keer was het vooral de bedoeling om stil te staan bij de invloed van de feminisering op de relatie met de patiënt, zijn tevredenheid en de ‘waarden’ van het beroep.

*Online enquête gerealiseerd tussen 20/09 en 4/10 door Dedicated Resources voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
** Op 31/12/2012 (jaarlijkse statistieken van de FOD Volksgezondheid)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here