Nieuwe voorstellen voor de wapenwet

SPIRIT reageert tevreden op de voorstellen voor een nieuwe wapenwet van minister Onkelinx. Vooral het feit dat Onkelinx kiest voor een fundamentele hervorming, en de wetswijzigingen niet beperkt blijven tot gemorrel in de marge, is een goede zaak. Eerder had volksvertegenwoordiger Stijn Bex samen met SPIRIT-voorzitter Geert Lambert een verregaand wetsvoorstel ingediend.

Belangrijke uitgangspunten zoals de algemene vergunnings- en registratieplicht en de centrale rol van de gouverneur in het vergunningsbeleid -zeer belangrijk in de strijd tegen het privé-wapenbezit- worden in het ontwerp van de minister overgenomen. Wapenbezitters zullen in de toekomst ook beter gescreend en gecontroleerd worden.

SPIRIT ziet in deze voorstellen een belangrijke stap naar de verbanning van de wapens uit de huiselijke sfeer. Toch hebben Bex en Lambert nog enkele suggesties voor minister Onkelinx. Zo zouden ze graag verplicht zien dat munitie en sport- en jachtwapens apart en achter slot en grendel bewaard worden. Indien dit niet wordt opgenomen in het uiteindelijke ontwerp, zullen Lambert en Bex hierover zeker amendementen indienen.

Daarnaast waarschuwt SPIRIT voor een te brede interpretatie van het begrip 'ter persoonlijke verdediging'. Uit de wettekst zal duidelijk moeten blijken dat dit slechts kan in zeer uitzonderlijke situaties. Anders dreigt dit wellicht noodzakelijke achterpoortje de filosofie van de nieuwe wapenwet volledig uit te hollen.

Tot slot blijft SPIRIT beklemtonen dat een strenge regeling voor legale wapens alleen efficiënt is mits strenge controle en harde aanpak van de illegale wapenmarkt. We blijven ook pleiten voor een grootschalige wapeninzamelactie waarbij wapenbezitters de kans krijgen om op anonieme basis hun wapen in te leveren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here