Zwaluwen doen het niet zo goed in onze streek

Zwaluwen doen het niet zo goed meer in onze streken! En dat is jammer. Beelden van blauwe luchten met kwetterende zwaluwen behoren stilaan tot het verleden. Ook in de Brugse binnenstad kun je deze luchtacrobaten van langsom minder bewonderen.Eén van de oorzaken van hun achteruitgang is wellicht het verlies van geschikte nestplaatsen.

Huiszwaluwen nestelen graag onder dakgoten, boerenzwaluwen verkiezen een plaatsje in de stal en gierzwaluwen vinden onderdak in holten of spleten in muren of onder dakpannen van grotere gebouwen. Nieuwbouwhuizen en gerestaureerde gebouwen echter bieden aan zwaluwen heel wat minder nestgelegenheid.Het stadsbestuur besliste op 11 februari 2005, maatregelen voor te leggen aan de volgende gemeenteraad om het broedsucces van deze vogels te verhogen. Enkele initiatieven zijn ondermeer het geven van een toelage aan wie bestaande huis- en boerenzwaluwnesten in stand houdt of aan wie gierzwaluwkunstnesten plaatst .

Waar de stad bouwheer is wordt het vrijwaren of creëren van nestgelegenheid voor gierzwaluwen een aandachtspunt. Voor de huiszwaluw worden initiatieven genomen voor het aanbrengen van nestplankjes aan private en openbare gebouwen. Vorig jaar keurde de stad ook al de werken goed voor de aanleg van een zandtalud voor oeverzwaluwen in de groenzone rond de St-Pietersplas.Voor de bekendmaking van het zwaluwenproject zal de stad in samenwerking met Natuurpunt een sensibiliseringsactie opzetten. Natuurpunt zal ook instaan voor de contacten met de bewoners en de opvolging van de zwaluwenpopulatie.

De stad Brugge staat in voor de financiering van de toelagen en het voorbeeldmateriaal. http://www.brugge.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here