Belgisch malafide verkopers niet veilig in het buitenland

"Voor het eerst is een Belgisch bedrijf dat zich in Engeland schuldig maakte aan oneerlijke verkoopspraktijken hiervoor in eigen land veroordeeld en dit op initiatief van de belangrijkste Engelse consumentenorganisatie. Dit toont aan" zegt Karel Daele van het advocatenkantoor Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr "dat Belgische bedrijven die zich in het buitenland bezondigen aan oneerlijke praktijken voortaan niet meer veilig zijn voor de Belgische justitie".

De primeur staat op naam van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. In een vonnis van 6 december 2004 heeft deze op verzoek van het Engelse Office of Fair Trading een Belgisch bedrijf veroordeeld voor het voeren van misleidende reclame in Engeland. In mailings liet het bedrijf de Engelse consumenten immers geloven dat zij een loterij had georganiseerd en dat de aangeschreven consumenten een prijs hadden gewonnen die ze konden opeisen door het invullen van een bestelbon en het aankopen van enkele producten. In realiteit hadden de consumenten uiteraard geen prijs gewonnen en werden ze gewoon aangezet om producten te kopen.

Dit vonnis is het gevolg van een Europese Richtlijn uit 1998 die grensoverschrijdende schendingen van de consumentenbelangen aanpakt . Deze Richtlijn is in België van kracht sinds juli 2002 . Sindsdien kunnen Belgische bedrijven die in andere Lidstaten oneerlijke verkoopstechnieken hanteren en de belangen van de lokale consumenten schaden door meer dan honderd buitenlandse consumentenorganisaties voor de Brusselse Rechtbank van Koophandel gedagvaard en veroordeeld worden. De voorwaarde is wel dat de oorsprong van de inbreuk in België ligt. Dit is nu een eerste keer gebeurd.

Omgekeerd kunnen ook Belgische consumentenorganisaties, zoals Test Aankoop, in andere Lidstaten gaan procederen indien de daar gevestigde bedrijven in België oneerlijke verkoopspraktijken hanteren en aldus de belangen van de Belgische consumenten schaden.

Het toepassingsgebied van deze reglementering is ruim. Er kan o.a. worden opgetreden inzake misleidende reclame, verkoopsovereenkomsten die buiten de onderneming van de verkoper worden gesloten (bijvoorbeeld deur-aan-deur verkopen of verkopen op beurzen), consumentenkrediet, reclame voor geneesmiddelen, de verkoop van reizen, timesharing en verkoopsovereenkomsten die op een afstand worden gesloten (bijvoorbeeld via het internet of via postorderbedrijven). Bovendien ligt de oorsprong van een inbreuk heel snel in België. Zo was het voor de Brusselse rechter voldoende dat het betrokken bedrijf zijn maatschappelijke zetel in België had.

Indien de Belgische rechter een inbreuk vaststelt, beveelt hij hiervan de staking en/of de publicatie van het vonnis eventueel in de buitenlandse pers. Hij kan tevens een dwangsom opleggen die het veroordeelde bedrijf dient te betalen indien zij het stakingsbevel niet naleeft.

In tegenstelling tot vroeger, kunnen bedrijven die in België of in een andere Lidstaat hun producten of diensten op een oneerlijke manier aan de man brengen dus niet meer aan de lokale wet ontsnappen door op te treden vanuit het buitenland. De bevoegde instanties van de geviseerde Lidstaat kunnen deze bedrijven nu immers achtervolgen en laten veroordelen in de Lidstaat van waaruit ze opereren.

Deze reglementering staat bovendien niet op zich. In oktober 2004 is ook een nieuwe Europese Verordening aangenomen die de samenwerking tussen de EU-landen inzake consumentenbescherming danig moet versterken. Voortaan zullen zij spontaan of op verzoek informatie uitwisselen over malafide verkopers op hun grondgebied, op verzoek van buitenlandse collega's inspecties uitvoeren, deze verkopers op hun grondgebied een laatste waarschuwing geven of zelfs vervolgen, enz.

Met deze brok Belgische en Europese wetgeving worden grensoverschrijdende oneerlijke verkoopstechnieken beter aangepakt en wordt het net rond malafide verkopers aangetrokken. Dit komt de Belgische en Europese consument alleen maar ten goede.

Bron: Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr

LAAT EEN REACTIE ACHTER