Verbod op invoer van in wild gevangen vogels

Vogelbescherming Vlaanderen en 222 andere organisaties dringen er bij de EU op aan om over te gaan tot een permanent verbod op de invoer van in het wild gevangen vogels. Deze gezamenlijke verklaring, The European Union Wild Bird Declaration, werd ondertekend door milieu-, natuur-, dierenwelzijns- en veterinaire organisaties uit de hele wereld: Defenders of Wildlife, Greenpeace, American Bird Conservancy, World Parrot Trust, International Fund for Animal Welfare, Jane Goodall Institute, Stichting AAP, De Faunabescherming, Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels, enz. Omdat ze tezamen vele duizenden leden vertegenwoordigen, zegt dat genoeg over de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de lidstaten van de EU dienen te nemen. Vogelbescherming Vlaanderen gaat de verklaring eerstdaags ook overhandigen aan de federale ministers Bruno Tobback (Leefmilieu) en Rudy Demotte (Volksgezondheid & Dierenwelzijn).
Waarom is een verbod noodzakelijk?

In het wild gevangen vogels spelen een hele grote rol in de verspreiding van besmettelijke ziekten zoals bijvoorbeeld Aviaire Influenza (klassieke vogelpest). Dit is niet alleen gevaarlijk voor Europese vogels, ook voor mensen kan het virus dodelijk zijn. Recente gebeurtenissen rond de vogelgriep, waaraan vorig jaar 42 mensen zijn overleden, spreken voor zich. De dreiging die deze handel voor Europa vormt werd eens temeer duidelijk toen op 18 oktober 2004 twee Aziatische Kuifarenden vanuit Thailand clandestien werden binnengebracht in Brussel (klik hier voor het persbericht daarover).

Bij een test bleken zij besmet met het H5N1-vogelgriepvirus. Volksgezondheidsexperts van de Europese Unie en de Verenigde Naties kennen dit virus als een van de meest dodelijke, waarbij 70% van de besmettingen eindigt met de dood. De Wereldgezondheidsorganisatie laat weten bezorgd te zijn over de verspreiding van H5N1, omdat het zou kunnen leiden tot de uitbraak van een grieppandemie zoals de Spaanse griep die in de jaren 1918-1919 ongeveer 40 tot 50 miljoen doden tot gevolg had. De aanwezigheid van de Kuifarenden in het vliegtuig heeft potentieel honderden mensen blootgesteld aan deze dodelijke ziekte. Begin vorig jaar geteste papegaaien uit Pakistan bleken positief voor Exotic Newcastle Disease in Italië, maar het Europese waarschuwingssysteem faalde en de pluimvee-industrie was te laat met passende maatregelen.

Maar behalve de verspreiding van besmettelijke ziekten zijn er nog tal van andere zaken waardoor de zinloze import van vogels niet meer hoort plaats te vinden. Vele van de in het wild gevangen vogelsoorten sterven in het land van herkomst uit. Heel wat individuen van de inmiddels zeldzame soorten gaan dood tijdens de wrede en ondeskundige transporten of leggen het loodje door ziekten die zich tijdens de reis openbaren. Dieren die het transport wel overleven komen vaak verzwakt van de stress en de lange reis (via vele tussenstations) aan op de plaats van bestemming, waar ze vanwege hun slechte conditie en verminderde weerstand een besmettingshaard vormen voor de vogels in de omgeving.

De verklaring gaat ook in op de gevolgen die deze handel heeft op de vogels zelf en wijst er op dat hoewel wij zorgvuldig onze eigen wilde vogels in Europa met richtlijnen, wetten en verordeningen beschermen, er maar weinig mensen zijn die zich realiseren dat we wèl doorgaan met het afnemen van miljoenen wilde vogels, zoals papegaaien en zangvogels uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Door ziekten en onvoldoende zorg gaan er voor elke vogel die wordt verkocht in een Europese dierenwinkel ergens anders minstens drie soortgenoten dood. De praktijk van deze handel is ook openlijk wreed en overtreedt bestaande dierenwelzijnwetten in de meeste, zo niet alle EU-Lidstaten.

Nu Europa nog!
Veel landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben vanwege de gevaren voor de volksgezondheid en de gevolgen voor de vogels in hun eigen leefomgeving, besloten een invoerverbod in te stellen. Helaas betekent dat voor Europa dat sindsdien de handel en import in dit deel van de wereld is gegroeid. Tachtig procent van de geïmporteerde vogels wordt via Europa ingevoerd. Jaarlijks worden miljoenen vogels uit hun leefgebied weggerukt om als huisdier verkocht te worden. Dit is totaal onnodig, want het leeuwendeel van deze vogelsoorten wordt met succes in gevangenschap gekweekt, waardoor import totaal overbodig geworden is. Deze verklaring werd in diverse landen over de hele wereld verspreid en aangeboden aan vertegenwoordigers van de Lidstaten, EU-commissarissen en de leden van het Europese Parlement. Vogelbescherming Vlaanderen gaat de verklaring volgende week ook overhandigen aan de federale ministers van Leefmilieu, Bruno Tobback, en van Dierenwelzijn & Volksgezondheid, Rudy Demotte, met het verzoek de invoer in België van in het wild gevangen vogels volledig te verbieden.

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here