Effectief omgaan met kinderen

Tot in de jaren zeventig kopieerden de meeste ouders de opvoedingsmethoden van hun ouders. Wanneer in de jaren zestig de hiërarchische verhoudingen ter discussie worden gesteld, komt kinderpsycholoog Thomas Gordon met zijn eigen opvoedingsmethode. Belonen en straffen als discipline worden afgewezen en de nieuwe credo's worden overleg en gelijkheid tussen ouders en kinderen. De doelstelling van de Gordon cursus is het tot stand brengen en behouden van een goede relatie met kinderen door effectief met hen te leren omgaan. Effectief in de zin van elkaar begrijpen door betere en duidelijkere communicatie.

Gordon is faliekant tegen het uitoefenen van ouderlijke macht in de vorm van belonen en straffen. Niet alleen omdat het schadelijke bijwerkingen voor het kind tot gevolg kan hebben, zoals angst en gebrek aan zelfvertrouwen, maar ook omdat het negatief gedrag oproept zoals zich terugtrekken, zenuwachtig of schuw gedrag, verzet, vijandigheid, agressie, liegen, klikken, en dergelijke. Bovendien komt er vroeg of laat onvermijdelijk een eind aan het ouderlijk gezag en dan rest de ouders geen enkel middel meer om het gedrag van het kind te beïnvloeden.

Gordon: "ouders kunnen kinderen grootbrengen, die verantwoordelijkheidsgevoel, zelfdiscipline en solidariteitsgevoel hebben, zonder dat ze daarbij het wapen van de angst nodig hebben."

Een effectieve houding in de opvoeding, klinkt makkelijker dan het is, want het reageren vanuit de eigen emoties staat deze in de weg. Stel dat je kind in de supermarkt opeens is verdwenen, dan schrik je en ga je naarstig op zoek. Als je het kind na een paar minuten, wat in die situatie eindeloos lijkt, terugvindt, word je boos en reageren ouders van: "Hoe vaak heb ik al gezegd dat je bij mama moet blijven". Terwijl je eigenlijk enorm opgelucht bent. Volgens Gordon moet je dan zeggen: "Ik was ontzettend ongerust omdat ik je kwijt was en werd boos op je omdat je wegliep, maar nu ben ik opgelucht". Om deze benadering te leren ontwikkelde hij een uitgebreid trainingsprogramma dat draait om het actief luisteren, het geven van "ik-boodschappen" en het in onderling overleg conflicten oplosssen door hem de geen-verliesmethode genoemd.

Actief luisteren.

Het achterliggende idee van het actief luisteren is dat het kind zich begrepen en geaccepteerd. Dit is alleen mogelijk wanneer de ouder zijn of haar eigen gedachten en gevoelens opzij zet en de gedachten en gevoelens van het kind onvoorwaardelijk accepteert.

Het kind zal, volgens Gordono, als onafhankelijk individu eerst de eigen gevoelens en gedachten moeten leren kennen alvorens hiermee te kunnen omgaan. Het actief luisteren vergt training, vooral wanneer ouders gewend zijn om te bevelen, te preken en te vermanen. Want de boodschap die in dergelijke communicatie verpakt zit, is dat de ouder de baas is en alles het beste weet.

Annie Janssens, moeder van Peter, 4 jaar oud: "Als mijn zoon niet wilde opruimen, stuurde ik hem uit onmacht altijd de gang op. Maar nu probeer ik contact te maken en zeg hem: "Je hebt geen zin om je speelgoed op te ruimen hè? En als ie het dan nog iet doet, geef ik het goede voorbeeld en doe het zelf, zonder verwijt of boos gezicht. Want als ik hem veroordeel, dan gaat hij in verzet. Dankzij mijn houding is hij het uit zichzelf gaan doen, want kinderen doen automatisch alles na."

Ik-boodschappen.

Oordelen, schelden, interpreteren of analyseren zijn, net als preken of vermanen, funest want het gaat dan altijd om kleinerende opmerkingen waardoor het kind zich als individu afgewezen voelt. Dergelijke boodschappen beginnen altijd met "jij": jij moet ophouden, jij bent stout enzovoorts.

In plaats van deze jij-boodschappen stelt Gordon de ik-boodschappen waarin de ouder het kind vertelt hoe hij of zij zich voelt als het kind zich onacceptabel gedraagt en wat het gevolg van dat gedrag voor de ouder is, echter zonder daarbij suggesties te geven hoe het kind zijn gedrag zou moeten veranderen.

Cursussen in Vlaanderen.

Welke thema's krijgen een speciale aandacht in deze cursus?

1. Hoe confronteer je je kind, wanneer zijn gedrag voor jou onaanvaardbaar is?

2. Hoe help je je kind wanneer het ergens mee zit?

3. Wat doe je wanneer je kind zich verzet tegen jou?

4. Hoe ga je om met verschillen in waarden?

5. Hoe ga je om met conflicten tussen jou en je kind?

6. Hoe los je deze conflicten op zodat er niemand achterblijft met wrokgevoelens?

7. Hoe ga je ermee om wanneer je kinderen onderling veel ruzie maken?

8. Hoe zend je duidelijke boodschappen?

9. Hoe adviseer je op een effectieve manier?

10. enzovoort…

Het bevredigend oplossen van conflicten kan alleen als er geen verliezers zijn. In de geen-verliesmethode zoeken ouder en kind net zo lang naar alternatieven totdat er overeenstemming is.

Het kind is gemotiveerd om de oplossing in praktijk te brengen omdat het heeft deelgenomen aan de besluitvorming aldus Gordon.

Meer informatie bij: Bruyninckx Marleen – Kasteelstraat 84 – 3350 Linter – tel. 016 778 736 of 0494 160 886 http://www.hulporganisaties.be/Gordontraining

LAAT EEN REACTIE ACHTER