Vogelgriep: controle vanaf 1 maart

Vogelgriep: controle vanaf 1 maart op de algemene ophokregeling voor al het pluimvee. De ophokregeling van toepassing voor zowel professionele als particuliere pluimveehouders. Vanaf dan is het voederen en drenken van pluimvee en vogels in open lucht verboden, tenzij dit zoals bij de ophokregeling gebeurt onder netten of gaas.

De naleving van deze maatregelen zal worden gecontroleerd. De controle bij particulieren is de bevoegdheid van de burgemeesters en gebeurt door de politie . Bij de professionelen gebeurt de controle in eerste instantie eveneens door de politie, de diensten van het Voedselagentschap zorgen voor de opvolging wanneer tekortkomingen worden vastgesteld. De steden en gemeenten werden door het Voedselagentschap geïnformeerd over de te volgen procedure.

Het FAVV rekent op de burgerzin van iedereen en dringt er op aan dat de naleving van de reglementering gebeurt met respect voor het dierenwelzijn. Iedereen is verantwoordelijk voor de goede zorg van zijn dieren.

Bij het vaststellen van een overtreding zal de betrokken pluimveehouder aangemaand worden om zich in orde te stellen binnen een termijn van maximaal 24 uren. Indien na het verstrijken van deze termijn de houder zich nog niet in regel heeft gesteld met de ophokregeling, dan zal een proces verbaal opgemaakt worden en overgaan tot inbeslagname van de betrokken dieren.

De dieren van een particulier worden dan ondergebracht bij een andere persoon of desgevallend gedood indien het eerste onmogelijk blijkt te zijn.

Bij professionelen zal de PCE van het Voedselagentschap overgaan tot inbeslagname en desgevallend het doden van de betrokken dieren.

Alle kosten verbonden aan het onderbrengen of doden van de in beslag genomen dieren zijn ten laste van de houder.

Morgen woensdag 1 maart verschijnt in meerdere kranten een informatieadvertentie in verband met de ophokregeling. Personen die meer willen weten over de gewone seizoensgriep, de vogelgriep of een eventuele grieppandemie kunnen terecht op de website www.influenza.be of bellen naar het gratis nummer 0800 99 777.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here