Donderdag 16 februari: Dikke-truiendag

Milieuzorg Op School (MOS) roept alle scholen op om op donderdag 16 februari 2006 de verwarming één graadje lager te zetten. Die dag organiseert MOS voor de tweede maal de Dikke-truiendag. Per leerling of leerkracht betekent een graadje lager een vermindering van de CO2- uitstoot met 224 gram. Een fietsactie zorgt per gefietste kilometer voor 200 gram CO2 (broeikasgas) minder in de lucht dan als u de auto neemt.

Met de actie tonen de deelnemende scholen aan dat ze achter de Kyoto-overeenkomst staan, die in werking trad op 16 februari 2005. Daarnaast wil MOS met de Dikke- truiendag de scholen warm maken om ook in de toekomst op een duurzame en rationele manier met energie om te gaan zonder aan comfort in te boeten. De scholen kunnen hiervoor rekenen op ondersteuning van de provinciale begeleiders van het MOS-project.

MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. Het is een samenwerking tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid), de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse overheid coördineert het project, de provincies en de Vlaamse Gemeenschaps- commissie begeleiden de scholen. De Vlaamse en Brusselse scholen die aan MOS deelnemen, brengen milieuzorg in de praktijk.

Meer nieuws, leuke affiches, informatiebrieven en achtergrondinformatie over de Dikke-truiendag en het MOS- project vindt u op www.milieuzorgopschool.be. Daar kunnen scholen die willen meedoen aan de actie ook het deelnameformulier invullen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here