Hulp nodig bij zelfmoord ?

Dokter Cosijns maakt er een trots punt van dat hij een demente bejaarde bijgestaan heeft in haar wens (?) tot levensbeëindiging. Als kardinaal Danneels met Kerstmis zijn vrees uitsprak over de voortschrijdende 'aanpassingen' van de euthanasiewet kwam er een storm van politiek protest. De kerkvader moest hierover zijn mond houden…Zo klonk het toen.Nu ook koningen en prinsen moeten zwijgen, kunnen we ons de vraag stellen : ' Zijn het nu enkel nog de dokters,exacte wetenschappers en de politici die over morele en ethische kwesties mogen spreken in dit land ?'

Hoe langer hoe meer stemmen gaan trouwens op om ook 'ondraaglijk psychisch lijden' te zien als valabele reden tot euthanasie. De 'hulp' bij zelfmoord wordt nu eveneens een actueel punt.Ongetwijfeld zal het op de politieke agenda komen.Dé oplossing van zoveel psychisch lijden lijkt nabij !?

Als hulpverlener die 25 jaar lang dagelijks met ondraaglijk psychisch lijden en de vraag naar zelfmoord geconfronteerd word, maak ik toch ernstige kanttekeningen.

1. Als zoveel bejaarden vandaag zelfmoord plegen,dienen wij dat niet te ondersteunen of zelfs te faciliteren.We zetten hier de deur wagenwijd open voor misbruiken en willekeur. We kunnen ons eerder de vraag stellen hoe we terug kwaliteit in het leven van vele eenzame en bejaarde mensen kunnen brengen. De geneeskunde en de 'vooruitgang' heeft ons kwantiteit van leven gebracht.Nu is de vraag van de kwaliteit aan de orde. Of spelen economische motieven hoe langer hoe meer mee om naar een mensonwaardige 'endlösung' te zoeken ?

2.Wie bepaalt de grens van wat 'ondraaglijk' is ? Héél wat jongeren kiezen vandaag ook voor de dood.Zij willen of durven de verantwoordelijkheid van het leven niet aan.Voor hun is dit vooruitzicht van leven ook ondraaglijk.Mogen (of moeten) ouderen wél geholpen worden bij hun zelfmoordwens en jongeren niét ?Er zijn dagelijks 7 zelfmoorden in ons land. En 15 maal zoveel zelfmoordpogingen. De vraag is niet zozeer hoe we dit in de toekomst moeten vergemakkelijken. De hulpverlening en de samenleving dient zich (al lang trouwens) ernstig af te vragen welke klacht en welke pijn er achter deze signalen zit en hoe we dit kunnen aanpakken. De huidige hulpverleningsvoorziening blijkt dus ontoereikend. De hulpverlening dient zich te focussen op 'het verdriet van België' en ook de kwaadheid en frustratie die bijzonder groot is.Waarom is zelfmoord nooit een politiek interessant thema geweest ?En nu plots wél ?

3.Nu blijkt dat medicatie de 'pandemie' aan depressies niet oplost,gaan er alsmaar meer stemmen op om manu militari in te grijpen om deze smet op ons welvaartsmodel drastisch uit de weg te ruimen.Gaande van electroshocks tot 'pacemakers' in de hersenen zullen we misschien binnen enkele jaren naar de definitieve 'hulpspuit' grijpen ? Als het ziekteverzuim jaarlijks 6,6 miljard Euro kost en het leeuwenaandeel hiervan toe te schrijven is aan ondraaglijke psychologische stress-en depressieproblemen,wordt hulp bij zelfmoord misschien wel een interessant economisch gegeven. Opgeruimd staat netjes ? Of de zwakken elimineren en de sterken laten overleven ? Waar hebben we ooit nog zo'n beleid gehoord ?

Zelfmoord is een 'statement'.Zoals we dagelijks op televisie zien en horen in Irak of bij Palestijnse commando's.Het is niét een verlangen naar de dood. Maar een verlangen om anders en beter te kunnen leven. Als artsen en politici het thema 'hulp bij zelfmoord' recupereren om hun eigen onmacht tegenover het psycho-sociale lijden te verdoezelen;bewijzen ze de samenleving geen dienst.Fout signaal en foute houding om hier nog maar verder over te durven denken…

Een discussie ten gronde is nodig. Symptoombehandelingen zijn er al genoeg.

PS. Ik kan tal van getuigenissen bieden van mensen die enorm dankbaar zijn over het feit dat ze uiteindelijk géén zelfmoord hebben gepleegd,terwijl ze wél die intentie hadden toen ze in extremis nog hulp zochten voor hun 'ondraaglijk psychisch lijden'…

Bob Vansant
psychotherapeut-auteur
Website www.bobvansant.be
03 / 226.43.15

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here