Noordzeevogel is een halve vuilnisbak

Natuurpunt reageert geschokt op de resultaten rond de hoeveelheid zwerfvuil die op de Noordzee werd aangetroffen in het kader van het Fulmarproject. Het onderzoek door "Save the North Sea", in Vlaanderen uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud in opdracht van de Beheerseenheid van het Mathematische Model van de Noordzee (B.M.M.), heeft nog maar eens aangetoond dat het Belgische deel van de Noordzee – tezamen met het Nederlandse – tot de meest vervuilde zeeën behoort !

Enkele sprekende cijfers:

Onderzoek rond de maaginhoud van zeevogels leert ons dat 97% van de aangespoelde stormvogels in ons deel van de Noordzee onverteerbaar plastic in z'n maag heeft. Gemiddeld gaat het om 50 stukjes plastic per vogel !

Aangespoelde vogels in omliggende delen van de Noordzee, zoals rond de Faroër-eilanden, hebben "slechts" 10 stukjes plastic in hun maag

De vervuiling bij België is dus ca. 5x zo hoog als in andere delen van de Noordzee ( voor meer info zie http://www.savethenorthsea.com )

Opnieuw krijgt België dus slechte punten wat betreft de milieukwaliteit van de Noordzee. Vorig jaar bleek immers uit onderzoek op door olie besmeurde zeekoeten dat ook wat betreft stookolieverontreiniging ons land achteraan het lijstje van Noordzeelanden bengelde (en dan was de ramp met de Tricolor nog niet eens opgenomen !).

Natuurpunt eist dan ook dat er dringend werk wordt gemaakt van een verbetering van de kwaliteit van het Noordzeemilieu :

Sensibilisering en vorming blijven noodzakelijk voor het terugdringen van de verschillende vormen van verontreiniging want het betreft hier een mentaliteitsprobleem. Het zijn immers niet alleen vrachtschepen of vissers die bijdragen aan de verontreiniging, ook bvb.

Opvarenden van ferryschepen dragen een grote verantwoordelijkheid. De uitbouw en het verplichte gebruik van ontvangstinstallaties voor industrieel afval in de diverse Noordzeehavens is zo al een voorzichtige stap in de goede richting (Nederlands onderzoek toont aan dat dat type afval steeds minder wordt aangetroffen in de magen van stormvogels). Toch kan ook dat nog veel beter: door indirecte financiering van de vuilophaal (waardoor afval daar gratis kan worden gedeponeerd – het geld komt immers van de algemene havengelden) kunnen we zorgen dat de laatste "stimulans" voor sluikstorten wordt weggenomen.

Voor de preventie en de bestrijding van verontreiniging op zee zijn er meer financiële middelen, bijkomend personeel en een betere samenwerking tussen alle betrokken diensten nodig.

De kwaliteit van de natuur en het milieu in zee moet beter opgevolgd en gehandhaafd worden. Waar nodig moeten nieuwe maatregelen getroffen. Het onderzoek met zeevogels als indicator voor de zwerfvuilproblematiek toont aan dat dit z'n vruchten afwerpt.

De Noordzee ziet er misschien immens groot en ongeschonden uit, het blijft bovenal een kwetsbaar leefgebied van vele bijzondere dieren en planten !

Bron: http://www.natuurpunt.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here