Europese middelen voor het Meetjesland

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling kende het Oost-Vlaamse Meetjesland een aanzienlijke financiële steun toe. Dat betekent dat een aantal projecten financiële steun krijgen. De beschikbare middelen zijn hiermee voor meer dan 97% toegewezen. Er blijven enkel nog wat restmiddelen beschikbaar om sociaal-culturele initiatieven of projecten rond dorpskernvernieuwing en -verfraaiing mee te helpen financieren.

De chirobeweging uit Kleit krijgt een toelage van 14 096 EUR voor de bouw van nieuwe lokalen langsheen de Kleitkalseide in Maldegem. De nieuwbouw wordt opgetrokken op het speelplein in Kleit, aanleunend bij de oude gebouwen. Het wordt een eenvoudige en praktische constructie. Nieuwe lokalen zijn broodnodig want de huidige lokalen worden veel te klein.

Ook het Stoomcentrum in Maldegem mag Europese middelen verwachten voor de bouw van een nieuwe loods en seinhuis, en voor de uitbreiding van het traject tot Eeklo. Het Stoomcentrum krijgt 90 500 EUR om de site in Maldegem verder uit te bouwen.

Het College Onze Lieve Vrouw Ten Doorn krijgt 154 628 EUR voor de restauratie van de oude schoolhoeve aan de Tieltsesteenweg in Eeklo. Ook hier had het Managementcomité een principiële goedkeuring verleend tijdens een vorige bijeenkomst.

Tot slot zal het Toerisme Meetjesland opnieuw op Europese steun kunnen rekenen voor de aanmaak en verdeling van een nieuwe toeristische infogids. Met deze nieuwe gids wordt de promotiecampagne 2006-2007 ingezet. Vooreerst is er de aanmaak en verdeling van een nieuwe folder. Daarnaast wordt ook een nieuwe 200 bladzijden tellende infofolder opgemaakt. Deze infofolder is enkel te bekomen via een invulstrook in de nieuwe folder. Men wil hiermee vermijden dat heel wat mensen de omvangrijke infofolder meenemen en ongelezen achterlaten. Voor deze folder werd Europees geld beloofd maar hoeveel dat zal bedragen is nog niet gekend. Het project werd immers als reservedossier aangenomen. De toeristische dienst het geld pas zal ontvangen als er bij het einde van het programma nog Europese middelen vrij zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here