Vogelbescherming Vlaanderen dreigt met Raad van State

Een aantal volksvertegenwoordigers gaat vandaag in het Vlaams Parlement het nu al omstreden voorstel van vinkendecreet indienen. De vinkenierverenigingen AVIBO (Algemene Vinkeniers Bond) en VIMIBEL (Vinkeniers Midden België) zijn erin geslaagd enkele Vlaamse parlementsleden over te halen om een decreetvoorstel in te dienen dat het vangen van Vinken in de natuur weer mogelijk maakt. De gevangen wilde Vinken (Fringilla coelebs) zouden uiteindelijk dienen voor de al even omstreden vinkenzangwedstrijden. Vogelbescherming Vlaanderen waarschuwt alle fracties in het parlement voor de onwettelijkheid van het voorstel en rekent vooral op het gezond verstand van Vlaams Leefmilieuminister Kris Peeters.

De vereniging beroept zich niet alleen op een arrest van het Europees Hof van Justitie van 12 december 1996 en een arrest van de Raad van State van 2 december 2002, maar nu ook op een recente wetenschappelijke studie die werd uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Dierenecologie van de Universiteit Antwerpen, in opdracht van de Afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (klik hier voor meer informatie). Die studie brengt aan het licht dat het volstaat om per generatie in gevangenschap gekweekte Vinken één Vink uit een andere omgeving binnen te brengen om de genetische diversiteit te garanderen. Vogelbescherming Vlaanderen dreigt met een nieuwe procedure bij de Raad van State als het toch tot een besluit zou komen.

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here