Pesters, slachtoffers en toeschouwers

Hoe reageren bij pesten? Pesters, slachtoffers en toeschouwers moeten met hun rollen geconfronteerd worden. Alleen zo bouw je een klimaat op waarin iedereen zich veilig voelt. Dat zegt José Buijs op Pestweb. "De slachtoffers van pesten hebben vaak weinig zelfvertrouwen en zien er kwetsbaar uit. Door er voor te zorgen dat ze meer zelfvertrouwen krijgen verklein je hun probleem", aldus José. "De pesters zelf confronteer je met hun eigen gedrag. Maar de groep die toekijkt heeft ook een belangrijke taak. Die kinderen mogen niet zo maar toekijken. Zij moeten leren wat ze moeten doen, hoe er mee om te gaan en het pestgedrag een halt toeroepen.Bij pesten is de sfeer binnen een (klas)groep waarin gewerkt moet worden bedrukt en onveilig omdat mensen elkaar gaan wantrouwen."

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leerlingen in het basisonderwijs het slachtoffer is van pesterijen. In het secundair is dat nog 1 op 6. Vooral kinderen tussen 9 en 14 jaar pesten er duchtig op los. Het aantal pestkoppen ligt ook behoorlijk hoog. 15.9 % van de kinderen in het basisonderwijs en 12.3% van de jongeren in het secundair onderwijs pest andere leerlingen. Gemiddeld telt daarmee elke Vlaamse klas een leerling die pest en een leerling die gepest wordt.

Cijfers wijzen uit dat jongens meer pesten dan meisjes. Jongens doen dat veeleer op een directe manier: uitschelden, pijn doen, eigendommen van leerlingen beschadigen … Meisjes pesten minder vaak en geven de voorkeur aan indirecte pesterijen, zonder dat het tot een zichtbaar treffen komt: roddelen, uitsluiten, leugens rondstrooien, venijnige opmerkingen maken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here