Schepen Van de Steen hoopt dat Aalst wordt erkend als rampgebied.

Aalst. Indien de weersomstandigheden van 5 juli 2012 als algemene ramp erkend worden en de stad Aalst daarin als rampgebied wordt opgenomen, zal de stad een dossier indienen voor schade aan het openbaar domein.

“Aan onze bewoners wordt gevraagd de schade aan voetpaden dringend te melden gezien de stad 6 maanden de tijd heeft vanaf het ogenblik dat het besluit tot erkenning verschijnt in het Belgisch Staatsblad.” aldus Ann Van de Steen.

Particulieren, getroffen burgers moeten zich voor indiening van een schadedossier tot de provinciegouverneur wenden en zij hebben hiervoor maar 3 maanden de tijd. (mas)

LAAT EEN REACTIE ACHTER