Een duivels Gents verjaardagscadeau voor striptekenaar Marc Sleen

Op 30 december 1922 werd Marc Neels (als striptekenaar later Marc Sleen) geboren in Gentbrugge. In 2012 wordt hij 90 jaar, een gebeurtenis die de Stad Gent, de vzw Gent Cultuurstad en de Stichting Marc Sleen niet onopgemerkt wilden laten voorbijgaan. Marc Sleen is een monument van de Belgische stripkunst. Vooral met zijn ‘Avonturen van Nero en co.’ kende hij een ongemeen succes. Voor zijn uitzonderlijk talent werd hij in 1998 door koning Albert II in de adelstand verheven en hij gaat sindsdien als Marc ridder Neels door het leven. Op vrijdag 6 juli 2012 werd Marc Sleen gehuldigd in het Gentse stadhuis.

Zijn Gentse origine liet Marc Sleen ook bij herhaling blijken in zijn stripverhalen waarin hij het Gentse stadsbeeld ten tonele voert. In zijn meest uitgesproken vorm is dat Gentse stadsbeeld aanwezig in de eerste scène van het verhaal ‘De Hoed van Geeraard de Duivel’, waarin het Duivelssteen een prominente rol speelt als de residentie van de duivel tegen wie Nero het met niet aflatende koppigheid opneemt.

Bij wijze van bijzonder verjaardagscadeau en als een hommage aan de lange en opmerkelijke carrière van Marc Sleen als uitzonderlijk getalenteerd striptekenaar van Gentse origine besliste de Stad Gent in samenwerking met Cultuurstad vzw en met de Stichting Marc Sleen van dit vroege stripverhaal (1950) een heruitgave te publiceren. Deze heruitgave in kleur wordt verder aangevuld met een uitvoerig geïllustreerde bijdrage van Sleenkenner Yves Kerremans, gewijd aan de intense relatie van Marc Sleen met zijn geboortestad.

In een tweede bijdrage brengen Marie Christine Laleman, Guy Dupont en Peter Steurbaut (Zwarte Doos, Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief) enige historische duiding bij de figuur van Geraard van Gent, bijgenaamd de Duivel, en bij de adellijke residentie die nog steeds zijn naam draagt.

Op vrijdag 6 juli 2012 om 15 uur werd Marc Sleen gehuldigd in het Oostenrijks Salon van het Gentse stadhuis. Bij die feestelijke gelegenheid wordt hem het eerste exemplaar van de nieuwe uitgave van ‘De Hoed van Geeraard de Duivel’ overhandigd.

Dat stripverhaal wordt te koop aangeboden in de Stadswinkel (vanaf woensdag

25 juli 2012 in het belfort, Raadskelder, Botermarkt 17A, 9000 Gent, tel. 09 266 70 40, fax 09 266 52 29, e-mail stadswinkel@gent.be), in het STAM, bij Uitbureau Gent en in de boekhandel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER