Gentse ‘Zatte botten’-campagne tegen overmatig alcoholgebruik

Het Gentse stadsbestuur lanceert de campagne ‘Met zijn/haar zatte botten…’ tegen overmatig alcoholgebruik. Op een ludieke, niet-belerende manier wil de Stad Gent samen met haar partners aantonen dat een glaasje minder (of zelfs geen alcohol in bepaalde situaties) een goeie keuze is. Vanaf vrijdag 8 juni 2012 zullen verschillende affiches in het straatbeeld verschijnen. Bovendien zal een korte spot worden getoond in Gentse cinemazalen. De campagne is gericht op verschillende doelgroepen (senioren, werk, verkeer en uitgaan). Op de website www.gentdrinktwijs.be staan tips en informatie.

Alcoholgebruik

Alcoholgebruik is van oudsher in de Westerse cultuur sterk ingebed. In 2009 dronk de Belg gemiddeld 8,1 liter pure alcohol (in 1990 was dit nog 9,2 liter). Het totale alcoholgebruik in België daalt, maar alcohol blijft het meest gebruikte genotmiddel in België. Niet enkel bij volwassenen wordt alcohol vaak gebruikt. Vlaams onderzoek uit 2010 leert dat twee op drie leerlingen in het secundair onderwijs het afgelopen jaar alcohol dronken.

Vooral het overmatig alcoholgebruik en de gevolgen op de gezondheid worden vaak onderschat. Ruim 5 % van de Belgen drinkt dagelijks meer dan gezond voor hen is en huisartsen stellen zelfs bij 10 % van hun patiënten alcoholproblemen vast (19% bij mannen en 4% bij vrouwen).

Dat overmatig alcoholgebruik in alle lagen van de bevolking voorkomt, wordt ook bevestigd door de resultaten van de Gezondheidsmonitor, een instrument dat de Gezondheidsdienst in 2011 ontwikkelde om de gezondheid van de Gentenaars in kaart te brengen. Het is net dat overmatig alcoholgebruik waar het stadsbestuur de aandacht op wil vestigen.

Stuurgroep ‘alcoholpreventie’

Het publieke besef over individueel en maatschappelijk problematisch alcoholgebruik neemt toe en ook de vraag naar een algemeen matigingsbeleid stijgt. In 2011 werd de stedelijke stuurgroep ‘alcoholpreventie’ opgericht met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren om een lokaal sensibilisatiebeleid voor Gent uit te werken. In een eerste fase werd een lokale scan gemaakt van de Gentse situatie om na te gaan wat er al rond alcohol gedaan wordt, waar er nog hiaten zijn en waarop bijkomend ingezet kan worden.

Campagne ‘Met zijn/haar zatte botten…’

De nieuwe algemene communicatiecampagne is dus meteen ook de start van een reeks acties die de Gentse organisaties rond alcoholsensibilisatie zullen ontwikkelen. Telkens gebruikmaken van het centrale beeld van de gele ‘zatte botten’ moet de herkenbaarheid en bespreekbaarheid van het thema vergroten. De campagne bevat zeker geen anti-alcoholboodschap maar gaat duidelijk over het spreekwoordelijk ‘pintje te veel’.

Vanaf vrijdag 8 juni 2012 zullen in het straatbeeld, bij publieke stadsdiensten en Gentse partners verschillende affiches verschijnen van de Gentse ‘zatte botten’. De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid en de Gezondheidsdienst ontwikkelden ook een spotje dat in dezelfde periode in diverse cinemazalen te zien zal zijn en ook ter beschikking wordt gesteld aan iedereen die wil meewerken aan deze campagne.

Via de website www.gentdrinktwijs.be kunnen mensen tips en alle informatie vinden om risico’s als gevolg van overmatig alcoholgebruik te verminderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER