Gent – Lessen watergewenning voor baby’s vanaf één jaar

De Stad Gent biedt lessen watergewenning aan voor baby’s vanaf zes maanden tot anderhalf jaar. Naar aanleiding van de aandacht in de media voor het babyzwemmen en de gezondheid van de baby’s, heeft de Stad Gent bijkomend deskundig advies gevraagd en gekregen van een expert van de Hoge Gezondheidsraad. De Stad Gent heeft beslist om dat advies te volgen en zal geen lessen watergewenning voor baby’s meer aanbieden voor kinderen jonger dan twaalf maanden. Wie momenteel die lessenreeks volgt, wordt via mail op de hoogte gebracht en kan ermee stoppen. Vanaf de leeftijd van twaalf maanden raadt de Hoge Gezondheidsraad watergewenning wel aan.

Stad Gent volgt advies van Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad ontmoedigt zwemmen voor baby’s jonger dan twaalf maanden in de huidige Belgische zwembaden. De mogelijke nadelen zijn niet bewezen, maar kunnen groter zijn dan de mogelijk voordelen. Het volledige verslag van het panel van deskundigen is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad http://www.belgium.be, zoek op ‘babyzwemmen’.

De Stad Gent beslist op basis van die informatie dat de Gentse Sportdienst geen watergewenning voor kinderen jonger dan één jaar meer zal aanbieden. De Sportdienst zal dat bij de start van de inschrijvingen voor de volgende lessenreeksen ook uitgebreid aankondigen.

Lessenreeks deels terugbetaald

Wie momenteel de lessen watergewenning voor baby’s volgt, heeft de mogelijkheid om met deze reeks te stoppen. Als zij de Sportdienst voor vrijdag 25 mei 2012 laten weten dat ze met deze lessenreeks willen stoppen, krijgen zij het overeenkomstige bedrag van de resterende lessen terugbetaald. Hiervoor kan men bellen naar

09 266 80 00 of mailen naar sportlijn@gent.be, graag met vermelding van het rekeningnummer.

Welkom vanaf één jaar

Het advies vermeldt ook duidelijk dat vanaf de leeftijd van twaalf maanden de mogelijke voordelen groter zijn dan de mogelijke nadelen. De Sportdienst en lesgevers heten alle kinderen vanaf de leeftijd van één jaar dan ook van harte welkom.

LAAT EEN REACTIE ACHTER