Geneesmiddelen tegen goedkoopste prijs

Het VLD-partijbestuur herhaalt eensgezind het standpunt van haar voorzitter Bart Somers, gisteren uitgesproken in de Zevende Dag, waarbij die stelt dat we moeten onderzoeken hoe we met meer marktwerking de beste geneesmiddelen tegen de goedkoopste prijs kunnen verkrijgen. Somers: "De kosten in de gezondheidssector worden voor het overgrote deel gedragen door de overheid.

Het is daarom logisch dat we ervoor zorgen dat die overheid zo weinig mogelijk geld moet neerleggen voor de beste geneesmiddelen. Daarom is het systeem van een aanbesteding naast andere, zoals het vrijmaken van de prijzen van geneesmiddelen na verloop van het pattent, één van de pistes die moeten onderzocht worden."

Overigens heeft de regering daartoe reeds beslist op de ministerraad van 26 november 2004. De regering gaat de haalbaarheid onderzoeken van een systeem van een jaarlijkse openbare aanbesteding. Daarbij zal ook nagegaan worden of en hoe zo een systeem ingepast kan worden in de Europese regelgeving.

De VLD vraagt dat dit onderzoek ook eventuele neveneffecten duidelijk in kaart brengt. Somers: "We moeten er natuurlijk over waken dat de invoering van dit systeem geen ongewenste neveneffecten heeft, bijvoorbeeld voor het onderzoek naar en het ter beschikking stellen van nieuwe geneesmiddelen." De bevindingen van het onderzoek zullen ongetwijfeld aan bod komen in het geplande debat en de hoorzittingen van de verenigde Kamercommissie Volksgezondheid en Sociale Zaken. Bron: Vld

LAAT EEN REACTIE ACHTER