Voorstel N-VA: de dotaties van Groen! af nemen

Vlaams parlementslid en partijsecretaris Mark Demesmaeker behandelt het in zijn nieuwe column volgende stelling en lezen het volgende "Als we nu eens de dotatie van Groen! afnemen? Van eenzelfde intolerantie getuigt het optreden van Groen! Bart De Wever toonde me donderdag een brief van Groen! aan het bureau van het Vlaams parlement. Daarin grijpt Groen! de beruchte islamofobie-uitspraak van bullebak Dewinter aan om (opnieuw) voor te stellen de Vlaamse dotaties van het VB in te trekken. Nu weet ik hoezeer het VB op de kap van de N-VA zit, en nog meer (en persoonlijker) op die van Bart. Daarom vroeg ik hem meteen hoe hij als partijvoorzitter op zo'n vraag zou reageren.

Zijn antwoord was, zoals steeds, erg gevat: "Ik zou willen voorstellen de dotatie van Groen! af te pakken wegens de verklaringen van Mieke Vogels tijdens de plenaire zitting over de nieuwe Vlaamse wooncode. Dat was pure desinformatie met als bedoeling allochtonen en autochtonen tegen elkaar op te zetten. Eens zien hoe leuk zij het vinden als iemand anders zich tot democratisch opperrechter benoemt."

Ons antwoord op de vraag om de VB-dotaties af te pakken is en blijft dezelfde als vorige keer: neen! Wij doen niet mee aan de vierscharen van de politieke correcten die menen te kunnen oordelen wat goed en fout denken is. Ideeën verbieden doe je niet. Als je het er niet mee eens bent – en voor alle duidelijkheid: de ideeën van Dewinter over migranten zijn niet de mijne noch die van mijn partij – dan bekamp je die ideeën waar het hoort: in het stemhokje." Auteur: Mark Demesmaeker – Vlaams parlementslid.

Bron: www.n-va.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here