Somers verbolgen over desinformatie in De Standaard

Bart Somers is verbolgen over de desinformatie in De Standaard vandaag over de belastingverlagingen. Dit bericht is volstrekt onjuist en waarschijnlijk ingegeven door politieke tegenstanders. Het artikel creëert het beeld dat de regering een "nieuw uitstel" zou beslist hebben. "Het getuigt van geen of weinig verantwoordelijkheidszin dat zulke onjuiste berichten de wereld worden ingestuurd op een moment dat onze economie zich aan het herstellen is juist door de gevoerde politiek van lastenverlagingen," aldus voorzitter Bart Somers.

Hij ergert zich verschrikkelijk aan het bericht, vooral omdat dezelfde auteur in dezelfde krant al op 20 januari 2004 een gelijkaardig bericht schreef. "Toen al werd dit verhaal duidelijk ontkracht. Van in den beginne werd immers afgesproken de massale belastingverlagingen (in totaal zo een 211 miljard oude Belgische franken) te spreiden in de tijd. Het gaat dus om een beslissing van 2001, die nota bene mee werd goedgekeurd door de CD&V-oppositie." Er is dus absoluut geen sprake van een "nieuw uitstel". "De regering voert nauwgezet en accuraat het akkoord van 2001 uit," aldus Somers.

Deze foutieve berichtgeving dreigt het economische herstel in ons land te ondergraven. Somers: "Op een moment dat de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord in een cruciale fase komen, durft men te suggereren dat de regering haar deel van het contract – met name de verdere verlaging van de belastingen en dus verhoging van de koopkracht van de werknemers – niet zou nakomen. Dit getuigt van een gebrek aan ernst en verantwoordelijkheidszin die absoluut onaanvaardbaar en onverantwoord is."

Somers stelt zich ook openlijk vragen bij de timing van het artikel. "Het kan geen toeval zijn dat het artikel verschijnt, daags na de bekendmaking van het rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarin de goede economische prestaties van ons land worden erkend en vooral toegeschreven aan de gevoerde politiek van lastenverlagingen." Ook het bericht van 20 januari 2004 kwam kort na de speciale ministerraad van Gembloux, waar een aantal belangrijke beslissingen genomen werden ter verbetering van het ondernemersklimaat in ons land. Bron: persbericht Vld

LAAT EEN REACTIE ACHTER