Prostituees weten niet waarheen met beroepsproblemen

Tot 80% van de nieuwe sekswerkers weet niet wat te doen bij condoomfalen en slechts 49% laat jaarlijks een uitstrijkje of soa-screening uitvoeren. Naast vragen rond gezondheid en veilig vrijen, hebben sekswerkers ook nog te maken met andere beroepsgebonden problemen. Maar gezien hun beroep niet erkend is, is er voor hen geen aangepaste arbeidsgeneeskundige zorg", zegt Martine Claeyssens van Pasop vzw aan http://www.hulporganisaties.be

"Een aantal barrières bemoeilijken bovendien ook de toegang tot de reguliere hulpverlening: sekswerkers zijn meestal niet in orde met de sociale zekerheid en hulpverleners kennen de leefwereld van prostituees vaak onvoldoende. Hierdoor bespreken weinig hoertjes hun problemen met derden.

"Vandaar dat het zo belangrijk is dat wij als vzw het initiatief nemen om met hen in contact te komen", legt Martine verder uit. "Bij de zichtbare werkplaatsen zoals bars en ramen kunnen we gewoon langsgaan; bij de minder zichtbare vormen zoals privé of escort volgen we advertenties op en leggen we in eerste instantie een telefonisch contact. Doorheen de jaren is de mond-aan-mond reclame die de sector zelf voor ons maakt altijd erg belangrijk geweest."

Het feit dat in de laatste tien jaar bovenstaande cijfers nauwelijks veranderd zijn, bewijst dat er nog veel werk aan de winkel is. De prostitutiesector op zich is een heel dynamisch gebeuren waarin mensen korte of langere tijd werken, waarin sommigen 7 dagen op 7 paraat staan en anderen slechts af en toe hun diensten aanbieden maar waarin de instroom van nieuwe mensen niet te onderschatten valt."

Preventief optreden, informeren en gedrag veranderen.

"Wij bestaan al sinds de jaren 80", lacht Martine. Pasop groeide uit de vroegere CGSO-centra die later opgingen in de huidige centra voor maatschappelijk werk en verstrekt gratis en anoniem beroepsgebonden informatie rond medisch onderzoek en vaccinaties, psychosociale ondersteuning, administratief-juridische zaken aan vrouwen en mannen die werken in de prostitutie in Oost- en West-Vlaanderen.

Het centrum in het Glazen Straatje te Gent heeft een inloopruimte waar sekswerkers welkom zijn tijdens de permanentie-uren. Ze kunnen er natuurlijk ook terecht voor een gewoon praatje. Omdat er in de buurt quasi geen straatprostitutie is, is een echt inloophuis waar prostituees ook wat TV kunnen kijken, uitrusten, een kopje koffie of soep kunnen drinken, zich kunnen douchen minder van belang.

80% van de prostituees is tussen de 20 en 40 jaar. "Vorig jaar hadden we met bijna 2400 sekswerkers contact", gaat Martine verder. "De meesten waren Belgen of Fransen die in de bar, privé of raamprostitutie zitten. Met escortmeisjes komen we veel minder in aanraking."

Uit ervaring blijkt dat sekswerkers wel degelijk met een heleboel vragen zitten. "Eens ze ons kennen, komen de tong wel los. We houden ons uiteindelijk met preventie bezig: soa, hiv, psychologische problemen, gezondheid in het algemeen en werkproblemen zijn de meest voorkomende vragen."

"En preventie blijft belangrijk. Zo adviseren wij altijd dat er naast het condoom voldoende glijmiddel op waterbasis wordt gebruik tijdens het vrijen. Dit vermindert het risico op scheuren van het condoom en vermijdt irritatie. 42% van de sekswerkers met wie we nog nooit voordien contact hadden, gebruikt geen glijmiddel. Bij ons tweede contact zien we dat dit cijfer daalt tot 18%.

Bijna 60% van de sekswerkers weet niet wat te doen bij condoomfalen. Bij prostituees die voor de eerste keer met Pasop in contact komen stijgt dit aantal tot zelfs 80%. Martine haalt nog markantere cijfers aan: "44% van de sekswerkers die we voor de eerste keer ontmoeten, neemt geen veilig anticonceptiemiddel en slechts 49% laat jaarlijks een uitstrijkje of soa-screening uitvoeren."

Meer info. Pasop vzw – Brabantdam 100b – 9000 Gent – tel 09 233 47 67
http://www.pasop.info
In samenwerking met http://www.hulporganisaties.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER