Vogelgriep: Hoe omgaan met dode vogels?

De winter staat voor de deur en het is dan ook volstrekt normaal dat er meer en meer dode vogels in de natuur gevonden worden. De vondst van een dode vogel betekent zeker niet dat de vogelgriep in ons land is aangekomen en moet dan ook met de nodige nuchterheid benaderd worden. Om te vermijden dat de laboratoria door onnodige analyseaanvragen overbelast zouden worden, zullen nog enkel de sterfgevallen die beantwoorden aan de volgende welbepaalde criteria verder onderzocht worden voor vogelgriep.

De dode vogels dienen dan ook nog enkel gemeld te worden, indien het ten minste het volgende aantal betreft:
– voor zwanen (uitgezonderd knobbelzwanen): 1 dier;
– voor meeuwen, zeemeeuwen en spreeuwen: 20 dieren;
-voor andere soorten (vb. eenden): 5 dieren.

en ze tegelijk beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
– gevonden zijn op dezelfde plaats;
– gevonden zijn op hetzelfde tijdstip;
– deel uitmaken van dezelfde soort of familie;

Particulieren (wandelaars) wordt gevraagd de hierboven vermelde voorschriften strikt na te leven wanneer zij toevallig dode vogels vinden en deze vondst wensen te melden. Enkel in dat specifieke geval dienen zij contact op te nemen met de lokale provinciale controle-eenheid van het FAVV.

Website: www.favv.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER