VLD wel snel een referendum over de Europese Grondwet

Morgen stemt de Commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen over het wetsvoorstel van Rik Daems dat een volksraadpleging moet mogelijk maken over de Europese Grondwet. Het VLD-partijbestuur rekent erop dat het voorstel wordt goedgekeurd en dat er dan snel werk kan worden gemaakt van de organisatie van de volksraadpleging.

De VLD is altijd voorstander geweest van zo een referendum. Voorzitter Bart Somers: "De grondwet bevat zeer ingrijpende veranderingen in het politieke bestel van de Unie en het democratisch leven van de burger in Europa. Ze heeft belangrijke gevolgen voor elk van ons. Het is daarom noodzakelijk dat elke Belg de kans krijgt zich over deze tekst uit te spreken."

Zo bevat de tekst verschillende Europese grondrechten die de rechtspositie van de burger ten aanzien van de Europese instellingen sterk verbetert. Ook worden de bevoegdheden van de Europese Unie op verschillende domeinen uitgebreid. Migratie, bijvoorbeeld, wordt in veel belangrijkere mate een Europese bevoegdheid en ook de Europese greep op het strafrecht wordt groter. "Kortom," zo stelt Somers, "de nieuwe tekst bevat ingrijpende veranderingen die best gedragen worden door een meerderheid van de burgers. Het beste middel daartoe is de organisatie van een referendum."

De VLD vraagt dat het parlement dat het verdrag moet ratificeren, zich neerlegt bij de uitslag van de volksraadpleging. Tevens roept ze de regering ook op om in aanloop van het referendum een grote informatiecampagne te houden zodat iedereen voldoende geïnformeerd zijn stem kan laten gelden.

Somers beschouwt een mogelijk referendum over de Europese Grondwet ook als een belangrijk precedent. "Met de organisatie van het referendum maken we de weg vrij in ons land om ons politiek systeem verder te democratiseren waarbij de mensen rechtstreeks mee kunnen beslissen over belangrijke maatschappelijke thema's," aldus Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here