Aalst – Nieuws over de opgravingen op de Hopmarkt

Oude stadsplannen toonden het al aan: de Hopmarkt was ooit omgracht. De archeologen wisten echter niet waar deze gracht zich juist situeerde. Met het onderzoek in de laatste opengelegde werkput werd de gracht gevonden. Dit was echter niet alles, bovendien kwam er ook een 15de-eeuwse drenkplaats in zandsteen en baksteen aan het licht.

In de afgelopen weken werd deze gracht uitgegraven en werd het duidelijk dat het ooit een immense constructie moet geweest zijn. De gracht is 12m breed. Aan de zuidkant bestaat de beschoeiing uit kleine paaltjes en vlechtwerk, aan de andere kant uit een dubbele rij dikke aangepunte en ingeheide houten palen. De maximale diepte van de gracht ligt onder de straat en zal later onderzocht worden.

Wat ooit de functie van deze gracht was is nog niet duidelijk. Mogelijk behoorde ze toe aan een site met walgracht. Eigenaardig is echter waarom er binnen de 2de stadsomwalling (vóór 1225) van Aalst zo'n immens bouwwerk werd gerealiseerd.

Meer informatie?
Stedelijk Museum Aalst, Oude Vismarkt 13 9300 Aalst.

Open: dinsdag tot vrijdag: van 10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en zaterdag en zondag: van 14 tot 18 uur – Opgelet, wel gesloten op maandag en feestdagen. www.aalst.be

[img]www.belg.be/ws/i_nieuws/aalsthopmarkt.jpg[/img]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here