Ritueel slachten onbestraft

Volgens het Vlaams Belang blijft het ritueel slachten onbestraft en eist een strenger optreden van politie en gerecht. Zoals bekend moeten slachtingen, inclusief rituele slachtingen, volgens de wet plaatsgrijpen in erkende slachthuizen. Eind vorig jaar verklaarde de Brusselse staatssecretaris Emir Kir echter dat in Brussel meer dan 90% van de rituele slachtingen naar aanleiding van het islamitische offerfeest illegaal gebeuren. Volgens de staatssecretaris zouden er voor het offerfeest begin 2004, alleen in Brussel al, circa 15.000 schapen zijn geslacht waarvan slechts 993 volgens de wettelijke voorschriften in de slachthuizen.

Dat betekent dat alleen in Brussel in het jaar 2004 ongeveer 14.000 schapen op illegale wijze thuis of elders waren geslacht. De wettelijke bepalingen werden dus op grootschalig wijze overtreden. Er mag worden aangenomen dat het in andere delen van het land niet anders zal zijn.

Uit het antwoord dat minister van Justitie Laurette Onkelinx nu geeft op een schriftelijke vraag van Vlaams Belang-senator Frank Creyelman, blijkt dat het illegaal ritueel slachten in België zo goed als volkomen ongestraft blijft. Van 2000 tot 2004 werden in het hele land slechts 106 dossiers aan het gerecht overgemaakt die betrekking hadden op illegale rituele slachtingen. Dat zijn zegge en schrijve 26 dossiers per jaar!

Van deze 106 dossiers werden er bovendien minstens 65 (61%) zonder verder gevolg geklasseerd. Slechts in 7 gevallen (7%) mondden deze dossiers uit in een vonnis en in 5 gevallen (5%) in een minnelijke schikking; in 2 gevallen is er een dagvaarding (2%). Voor de andere zaken is momenteel niet duidelijk wat ervan geworden is, of deze zijn nog lopende. Voor Brussel geeft de minister van Justitie voor het jaar 2004 aan dat er slechts 16 dossiers zouden zijn aangelegd, waarvan de meerderheid dan nog vermoedelijk werd geseponeerd (de minister geeft geen specifieke cijfers per jaar over het verder gevolg aan deze dossiers).

In het licht van de verklaringen van Brussels staatssecretaris Kir zou dit betekenen dat afgerond slechts één op de duizend overtredingen werkelijk tot een gerechtelijk dossier leidt, waarbij dan nog een grote kans op niet vervolging bestaat. In de praktijk betekent dit dus dat illegaal ritueel slachten, op enkele zeer schaarse uitzonderingen na, volledig straffeloos blijft zegt Joris Van Hauthem, Fractievoorzitter

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here