De Priesterbroederschap X te Antwerpen voert twee acties tegen het godslasterlijke schouwspel “Over het concept over het gezicht van Gods Zoon”. Dit stuk wordt vijfmaal opgevoerd in De Singel, Antwerpen…
Lees meer »