Op 5 september 2011 opent het ASZ, campus Aalst een gloednieuw bijkomend chirurgisch dagziekenhuis. De afgelopen jaren kende het ASZ een grote stijging van het aantal chirurgische dagactiviteiten. De bestaande operatie-infrastructuur op de campus Aalst kon deze groei onvoldoende opvangen. Bovendien werden deze patiënten veelal opgevangen binnen de gewone hospitalisatieafdelingen en dit in extra opgestelde bedden.

Dit ging gepaard met een groot verloop van patiënten en dus ook met een belangrijke verhoging van de werkdruk.

Het chirurgisch daghospitaal op de gelijkvloerse verdieping omvat naast een gloednieuw operatiecomplex met onder meer twee extra operatiezalen en een ontwaakzaal, ook een extra bedcapaciteit van 16 bedden of posities.

De kamers van het dagziekenhuis zijn direct gekoppeld aan de OK-infrastructuur en vormen samen één ‘unit’.

Het weghalen van de dagpatiënten uit de gewone hospitalisatieafdelingen, staat garant voor een vlottere doorstroming van de patiënten en het inperken van de wachttijden.

Extra aandacht in de organisatie van het nieuwe dagziekenhuis gaat ook naar de kinderen. Zij zullen in de toekomst zoveel mogelijk in de operatieplanning gegroepeerd worden zodat zij niet in contact hoeven te komen met de volwassen patiënten.

Voor de inrichting werd gekozen voor frisse maar rustgevende kleuren.

Er wordt bewust afgestapt van de vierpersoonskamers. Met het oog op meer comfort en privacy van de patiënten werd geopteerd enkel nog te voorzien in individuele en tweepersoonskamers.

Voor de kinderen werd een speciaal speelhoekje opgefleurd met de nieuwe mascotte van de kinderafdeling, de kikker ‘Flup’, een herkenbaar figuurtje die je in de toekomst op een aantal afdelingen van het ziekenhuis telkens weer zal zien opduiken.

Het oprichten van het nieuwe dagziekenhuis biedt naast het aanzienlijk verhogen van de patiëntvriendelijkheid, ook als voordeel dat de gewone hospitalisatieafdelingen zich beter kunnen afstemmen op de patiënten die hier werkelijk thuis horen. De extreem hoge werkdruk die er momenteel op de verpleegafdelingen wordt ondervonden, kan hierdoor een stuk worden verlaagd, hetgeen zeker niet onbelangrijk is.

Op 5 september worden de eerste patiënten op het nieuwe daghospitaal verwacht