Pijn, uitstraling, tintelingen en voosheid verduidelijkt met de pijnlat

Patiënten hebben het vaak moeilijk om aan hun omgeving en aan de artsen uit te leggen hoeveel pijn ze hebben. Volgens dr. Marc Du Bois van de Vlaamse Pijnliga en medische directie LCM bestaat er nochtans een bruikbaar instrument om pijn en pijnervaringen weer te geven. Het is een pijnlat waarop de patiënt een score aanduidt. Dat werd op HulpOrgansiaties.be meegedeeld. Uitgetest… De Vlaamse Pijnliga heeft de pijnmeting gedurende drie weken succesvol getest met een groep van tachtig chronische pijnpatiënten. Zeventig procent van de deelnemers zag de pijnmeting globaal als positief. Nagenoeg alle patiënten die het de volledige testperiode volhielden, verklaarden dat ze een beter zicht kregen op hun aanvoelen van de pijn. Meer dan de helft kon zijn pijn beter beheersen door sommige activiteiten anders te plannen. Alhoewel drie weken een vrij korte periode is, werd bij twintig procent de behandeling aangepast als gevolg van de pijnmeting.

In de meeste gevallen verbeterde de dialoog tussen arts en patiënt. Sommige deelnemers waren minder enthousiast over de pijnmeting. Ze vonden dat ze door de meting te veel op hun pijn werden gefixeerd.

Onbekend.

Het meest verrassende resultaat van de pijnmeting komt van de artsen aan wie de patiënten hun 'pijndagboek' voorlegden. Slechts een op de drie kende de pijnmeting. Meer dan de helft van de artsen reageerde nochtans positief. Velen stimuleerden hun patiënten om ermee door te gaan vooral omdat de pijnmeting de communicatie tussen arts en patiënt bevordert. Een op de drie artsen paste de behandeling aan.

Vera Thas, al 10 jaar pijnpatiënte testte de pijnlat uit.

Vera hield aan een zware val van een paard blijvende rugletsels over. Sporten, werken, voor het huishouden zorgen, kan ze niet meer. "Ik geraak nergens zonder pijn", zegt ze. "Ik weet nu al dat ik nooit meer pijnvrij zal zijn."

Toch blijft het zelfs voor haar, na 10 jaar, vaak nog moeilijk om aan artsen duidelijk te maken hoe ze zich voelt. Uitstraling, tintelingen, voosheid zijn termen die ze wel begrijpen maar hoe leg je uit hoe hevig de pijn is?

Met de pijnmeting aan de hand van een pijnlat heeft ze nu een manier gevonden om aan te duiden hoe de pijn evolueert. "Ik kan pieken aangeven en dat is voor de dokter belangrijk", legt ze uit. "Hij zoekt dan samen met me wat er kan gebeuren om die pieken naar beneden te halen. Dat kan bijvoorbeeld met rusten. Als ik hevige hoofdpijn heb, kan die dalen tot 3 of 0 als ik ga liggen."

Pijnmeting laat ook toe om uit te zoeken wat je zelf nog kan. Een piek kun je leren aanvoelen zodat je jezelf op de duur beter kunt inschatten."

Het pijnmetingsdossier is gratis te verkrijgen bij de Vlaamse Pijnliga, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, tel. 02 246 47 71, vlaamsepijnliga@cm.be.

In samenwerking met: http://www.hulporganisaties.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here