Zelfmoorden, Meditatie en Depressie

Het strekt Minister Inge Vervotte tot eer dat ze dringend wat wil doen aan de vele zelfmoorden en depressies die ons land rijk is.Het oogt immers niet fraai in een land dat zich tot de rijksten van de wereld kan rekenen, met de best opgeleiden,het beste onderwijssysteem en de meest productieve arbeidskrachten dat er nog 7 zelfmoorden per dag zijn en dat we per Belg twee pillen per dag slikken om deze prestaties te kunnen blijven neerzetten.

Het is een hele verdienste van deze Minister dat ze niet langer dweept met de twijfelachtige medicamenteuze en farmaceutische aanpak van het depressieprobleem omdat hoe langer hoe meer blijkt dat medicatie juist zelfmoord zou stimuleren.

Het is spijtig dat Minister Vervotte alle heil nu verwacht van een Boedistische medidatietechniek in een Amerikaans kleedje gestopt onder de naam MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). Dit is al even omstreden als het gebruik van medicatie en doet aan de wortel van het probleem zelfmoord en depressie niets af. Zelfmoord is per definitie immers een daad van agressie.

De Minister zou heel wat zelfmoorden efficiënter kunnen voorkomen door (evt. samen met andere collega's bv. van onderwijs) cursussen en lessen agressiebeheersing en assertiviteit in onderwijs,bedrijfsleven e.a. te stimuleren.Agressie in het verkeer en op andere plaatsen zou daardoor ook sterk worden gereduceerd.

Meditatie is echter een geïndividualiseerde techniek waarbij heftige gevoelens gecontroleerd worden en vaak verder geïntrojecteerd (ingeslikt) worden.Wat de depressieve echter al jaren doet.Zij verhelpen dus niets aan de oorzaken van de depressie en zijn daarom even symptoombestrijdend als medicatie.Yoga en alle andere vormen van medidatie zijn dus juist tegenaangewezen bij het bestrijden van depressie en zelfmoord. De beste remedie tegen depressie en zelfdoding is de Ex-pressie.Tekenen,schilderen,sporten,zingen,muziek maken,praten,wenen,beeldhouwen of zelfs in de tuin werken of houthakken…zijn betere hulpmiddelen Im-pressies zijn er bij de doelgroep al genoeg.

Bob Vansant – psychotherapeut

Ps. Onze voorzichtige voorspelling is dat er een golf van depressie en zelfmoorden te verwachten valt dit najaar.Allerlei elementen wijzen in deze richting…
Ps. Het verbaast ons dat Minister Vervotte haar oor niet te luisteren legt bij onafhankelijke psychotherapeuten met 25 jaar ervaring met de thematiek alvorens zulke 'experimenten' op te zetten en wereldkundig te maken…

Bob Vansant, psychotherapeut

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here