Ziekteverzekering dreigt in 2004 een tekort te vertonen

De VLD roept alle hens aan dek om het budget van de ziekteverzekering, dat in 2004 een tekort dreigt te vertonen van 635 miljoen euro en in 2005 van 232 miljoen euro, onder controle te houden. "We steunen minister Demotte in zijn voornemen om hiertoe structurele maatregelen te nemen en dit in overleg met de gezondheidssector," aldus VLD-voorzitter Bart Somers. "De voorstellen van Demotte vormen daartoe een aanzet, maar andere maatregelen, zoals alternatieven die vanuit de sector worden aangebracht, moeten eveneens in rekening worden gebracht."

Maatregelen voor 2004 én 2005, per sector

De VLD vraagt aan de minister met aandrang om nog voor 2004 een aantal dringende bewarende maatregelen te nemen om het tekort in de ziekteverzekering te beperken. Daarnaast moet er volgens de partij een afzonderlijke mini-programmawet gezondheidszorgen komen met maatregelen om de budgettaire ontsporing 2005 te corrigeren. Deze maatregelen moeten in de eerste plaats die sectoren viseren waar de budgetoverschrijdingen worden vastgesteld. Somers: "Tot op vandaag werd de onderverdeling per sector nog niet door het verzekeringscomité gemaakt, zodat het voorbarig is nu al bepaalde sectoren met de vinger te wijzen en de volledige last van de besparingen te laten dragen."

De VLD vindt het bovendien getuigen van behoorlijk bestuur dat, zolang geen sluitende garanties worden geboden om de uitgaven te beheersen, recente initiatieven die voor 2005 bijkomende uitgaven tot gevolg hebben, worden bevroren en er intussen ook geen nieuwe initiatieven worden genomen.

Lange termijnvisie graag

Om toekomstige overschrijdingen van de 4,5%-norm te vermijden, vraagt de VLD de minister om nog voor het einde van het jaar een beleidsnota voor te stellen met daarin een lange termijnvisie voor 2005-2007 met een reeks structurele maatregelen. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op een verbetering van de knipperlichtprocedure om de uitgavenstromen van het RIZIV beter te kunnen opvolgen, zoals ook door de minister voorgesteld. Ook moeten generische geneesmiddelen via een uitgebreid systeem van referentieterugbetaling worden gepromoot. Op dit ogenblik zijn generische geneesmiddelen in vergelijking met andere Europese landen nog veel te duur in België. De partij roept de minister op om het systeem van pathologiefinanciering en forfaitarisering versneld uit te breiden, met respect voor de uitoefening van het vrij beroep. Het zorgaanbod moet verder worden beheerst voor wat betreft de zware medische apparatuur, het aantal ziekenhuisbedden, en het aantal zorgverstrekkers. Ze blijft voorstander van de invoering van de numerus clausus in beide gemeenschappen. Er moet een hervorming en vereenvoudiging van de nomenclatuur komen en bepaalde geneeskundige basisverstrekkingen moeten onderscheiden worden in terugbetaling van minder essentiële verstrekkingen.

Alle actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen

De VLD roept alle actoren in de gezondheidssector op om hun verantwoordelijkheid te nemen en in overleg met de regering structurele en recurrente voorstellen uit te werken om het budget onder controle te houden. "Enkel op die manier kunnen wij onze gezondheidszorg, die tot de beste van de wereld wordt gerekend, veilig stellen," zo besluit Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here